Deviatnik k donovi Boscovi

 • Deviatnik začína v piatok 22. 1. 2016 a končí v sobotu 30. 1. 2016

  dátum

 • Modliť sa budeme spoločne v kostole Panny Márie Pomocnice v Sásovej.

  miesto

 • Modlitba bude prebiehať spoločne o 19:00 po večernej svätej omši.

  čas

 • Deviatnik na našej webstránke

  Každý deň nájdete modlitbu deviatnika aj našej webstránke.

Čo je to deviatnik?

Deviatnik (novéna) prestavuje súvislú deväťdňovú pobožnosť na jeden úmysel a zväčša k jednému svätému. Slúži na prehĺbenie úcty a vďačnosti voči svätému, skrze ktorého obraciame svoje srdcia k Bohu.

Dni z deviatnika

Deviatnik k PMP
Panna Mária Pomocnica Kresťanov
Andrej Patka - Deviatnik k Don Boscovi
Tatiana Duricova - Deviatnik k Don Boscovi
Rudo Hyriak - Deviatnik k Don Boscovi
Martina Vrbanova - Deviatnik k Don Boscovi