Kto sme?

Sme občianske združenie, ktoré sa venuje trénovaniu mladých športových nadšencov vo veku od 5 do 19 rokov. V školskom roku 2023/2024 s v našom klube venujeme futbalu a hokejbalu.

SSC (saleziánsky športový klub) Salezko Sásová vznikol v roku 2020, ale šport u nás prekvitá dlhé roky. Aktuálne má 67 hráčov futbalu a 57 hráčov hokejbalu. Chlapcom a dievčatám sa vo svojom voľnom čase dobrovoľnícky venuje 17 trénerov. Náš klub je úzko prepojený so saleziánmi, ktorí pôsobia v Sásovej už viac ako 20 rokov a venujú sa výchove a pastorácii mládeže.