Futbal

Snažíme sa deti viesť k aktívnemu pohybu, rozvíjať ich talenty, vštepiť im tímového ducha, zmysel pre fairplay a rozvíjať priateľstvá. Robíme veci iným spôsobom ako ostatní, preferujeme hravú a zábavnú formu, ktorá vyčarí deťom úsmev na tvári a vždy sa budú tešiť na ďalší tréning. Radi privítame k nám do tímu aj ďalšie deti.