Pre animátorov

Linky

Prihlásenie do internej zóny

Fond chcem, ale nemám

Duchovné ponuky

Kalendár akcií

Kontakty

Facebook – saleziáni Banská Bystrica

Facebook – saleziáni.sk

Facebook – saleziánky

Facebook – Domka

Facebook – Laura

Priority pre fungovanie strediska

  • 1. Venovať našu pozornosť vytváraniu nových a skvalitňovaniu zabehnutých STRETIEK

  • 2. Pozývať nový „dorast“ a ponúkať ANIMÁTORSTVO

  • 3. Snažiť sa o rast v ZODPOVEDNOSTI na individuálnej aj spoločnej úrovni

  • 4. Skvalitňovať PROPAGÁCIU a P.R. vo veciach, ktoré v našom diele robíme

Sledujúc nemenné princípy

  • 1. Aby nás to všetko privádzalo k Bohu (zatiahnuť na hlbinu)

  • 2. Aby sme ostali stále otvorení (vytvárať širokú rodinu)