• 1990

   

  Zriadenie farnosti

  Otec Rudolf Baláž dekrétom č. 2290/1990 zo dňa 19. novembra 1990 zriadil túto farnosť ku dňu 1. novembra 1990.

 • 1990

   

  Príchod saleziánov do Banskej Bystrice

  1990 Príchod Saleziánov do Banskej Bystrice

  Na pozvanie diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža prišli saleziáni do Banskej Bystrice – Sásovej 11. novembra 1990, kde im bola biskupom zverená novovytvorená farnosť Banská Bystrica-Sásová. Za správcu farnosti bol vymenovaný direktor komunity don Štefan Kovalík, za kaplána a ekonóma komunity don Jozef Gibala. Na Javorníckej ulici kúpili štvorizbový byt, v ktorom bola aj farská kancelária. Farským kostolom bol kostol sv. Antona a Pavla v Starej Sásovej.

 • 1991

   

  Príchod don Tibora Janúcha

  1991 Nad Sásovou

  Na jar v roku 1991 prišiel don Tibor Janúch, ktorý bol poverený úlohou kaplána a bola mu zverená mládež. V Sásovej bolo vtedy 8400 detí do 14 rokov. Pre prácu s mládežou bola často využívaná chata v Banskej Belej, lúka nad Sásovou a farská kancelária.

 • 1992

   

  Prvá birmovka v našej farnosti

  1992 Prvá birmovka

  Počas prvej slávnosti birmovani pristúpilo k tejto sviatosti 61 veriacich

 • 1993

   

  Farnosť sa rozrastá

  1993 Farnosť sa rozrastá

  V tomto roku sa vo farnosti pokrstilo 169 detí a vyslúžilo 43 sobášov.

 • 1994

   

  Posvätenie pozemku

  1994 Posvätenie pozemku

  1. mája 1994 diecézny biskup, Mons. Rudolf Baláž posvätil na Tatranskej ulici pozemok, ktorý daroval saleziánom pre stavbu areálu.

 • 1994

   

  Direktorom komunity sa stáva don Tibor Janúch

  15. augusta 1994 don Štefan Kovalík bol preložený za farára do Dubnice nad Váhom a farárom v Sásovej sa stal don Vincent Feledíka direktorom komunity don Tibor Janúch.

 • 1995

   

  Stavebné povolenie na stavbu saleziánskeho domu

  1995 - Stavebné povolenie na stavbu saleziánskeho domu

  28.6.1995 získali saleziáni stavebné povolenie na stavbu Saleziánskeho mládežníckeho strediska s ihriskom, s ktorou sa hneď začalo.

 • 1996

   

  Admin prvýkrát videl Salezko

  1996 - Admin

  Administrátor tejto webovej stránky – Martin Funiak – si bol prvýkrát pozrieť Salezko, ktoré rástlo ako z vody.

 • 1996

   

  Stavba oratória napreduje

  1996 - Stavba oratória napreduje

  Pod vedením ekonóma Jozefa Gibalu stavba mládežníckeho strediska napreduje. Popri tom sa pracuje vo farnosti, učí sa vo viacerých školách a venuje sa apoštolátu.

 • 1997

   

  Dokončenie stavby saleziánskeho domu

  1997 - Dokončenie stavby saleziánskeho domu

  Stavba domu bola ukončená v lete roku 1997. Bol to rok, kedy bol dom oficiálne schválený z Ríma a zasvätený sv. Jánovi Boscovi.

 • 1997

   

  Nový direktor don Ján Zauška

  1997 - nový direktor don Ján Zauška

  Don Tibor Janúch bol preložený do Prešova a novým direktorom sa stal don Ján Zauška. Komunita sa z bytu na Javorníckej ulici po siedmich rokoch presťahovala do novootvoreného domu.

 • 1997

   

  Saleziánsky študentát v Banskej Bystrici

  1997 - Saleziánsky študentát v Banskej Bystrici

  Z Bratislavy bol do domu v Banskej Bystrici preložený saleziánsky študentát teológie, pričom mladí teológovia študovali v Teologickom inštitúte v Badíne. Duchovnou starostlivosťou o študentov bol poverený don Jozef Žembera.

 • 1998

   

  Vedúcim oratória sa stáva don Slávko Švihra

  1998 - Vedúci orátoria Slávko Švihra

  Za vedúceho oratória a mládežníckeho strediska bol menovaný v roku 1998 don Slávko Švihra, ktorému s mládežou pomáhali študenti teológie a asistenti: Zdenko Macko a Mikuláš Jancura.

 • 1999

   

  Prichádza don Jozef Dömény

  1999 - Prichádza don Jozef Dömény

  V roku 1999 prišiel don Jozef Dömény s poverením venovať sa zložkám saleziánskej rodiny.

 • 1999

   

  Uskutočnila sa prvá animátorská štedrá večera

  1999 - Prvá animátorská štedrá večera

  Pripravili ju saleziáni pre všetkých aktívnych animátorov. Začala sv. omšou a pokračovala kapustnicou a spoločným časom pri rozhovoroch a darčekoch.

 • 2000

   

  Direktorom sa stáva don Anton Červeň

  Direktorom sa stáva don Anton Červeň

  V roku 2000 bol don Zauška preložený do Košíc a don Žembera do Bratislavy. Za nového direktora bol menovaný don Anton Červeň.

 • 2001

   

  Posvätený základný kameň nového kostola

  2002 Vysvätený kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov

  28.júna 2001 diecézny biskup, Mons. Rudolf Baláž posvätil základný kameň pre stavbu kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov.

 • 2001

   

  Príchod sestier FMA

  2001 - Príchod sestier FMA

  Do Banskej Bystrice prichádzajú prvé saleziánky Elvíra Hervayová, Renáta Žurková, Zuzana Šmotláková a Anna Šutková. Nasťahovali sa do bytu na Javorníckej 3, kde predtým bola farská kancelária.

 • 2001

   

  Správcom farnosti sa stáva don Juraj Kyseľ

  2001 - Správcom farnosti sa stáva don Juraj Kyseľ

  V roku 2001 bol don Vincent Feledík preložený za farára do Šaštína a správcom farnosti s stal don Juraj Kyseľ.

 • 2002

   

  Vysvätený kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov

  2002 - Vysvätený kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov

  21.decembra 2002 diecézny biskup, Mons. Rudolf Baláž, posvätil kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov.

 • 2002

   

  Vedúcim oratória sa stáva don Dušan Vilhan

  2002 - Vedúcim oratória sa stáva don Dušan Vilhan

  V roku 2002 prišiel don Jozef Šebo za kaplána a spolu s ním pribudol v komunite aj nový asistent Maroš Leškovský a don Slávko Švihra bol v tom istom roku preložený do Bratislavy. Vedúcim oratória sa namiesto neho stal novokňaz don Dušan Vilhan.

 • 2003

   

  Do komunity prichádza don Ľudovít Baňovič

  2003 Do komunity prichádza don Ľudovít Baňovič

  V roku 2003 bol don Juraj Kyseľ preložený do Žiliny a do komunity prišiel don Ľudovít Baňovič s poverením pracovať v oratóriu a mládežníckom stredisku. Spolu s ním prišiel na jeden rok ďalší asistent Peter Kvašňovský. Za správcu farnosti bol menovaný direktor don Anton Červeň.

 • 2003

   

  Celoslovenský turnaj v kalčete je v našom stredisku

  2003 Celoslovenský turnaj v kalčete je v našom stredisku

  Prvýkrát v histórii mládežníckeho strediska sa u nás uskutočnilo celoslovenské saleziánske kolo v kalčete. Banská Bystrica skončila druhá.

 • 2003

   

  Ján Pavol II. navštívil Banskú Bystricu

  2003 Ján Pavol II. navštívil Banskú Bystricu

  Už po tretíkrát navštívil tento svätý pápež Slovensko, a tentokrát zavítal aj do Banskej Bystrice, kde sa s ním stretli aj naši farníci a mladí.

 • 2004

   

  Slovensko navštívil hlavný predstavený Saleziánov don Pascual Chávez

  2004 - Pascual Chavez navštívil Slovensko

  Po srdečnom privítaní sa don Chávez stretol v saleziánskom dome na košickej kalvárii s členmi saleziánskej rodiny. Predpoludnie venoval samotným saleziánom, ktorých sa v Košiciach zišlo asi sto. Zdôraznil im nosné hodnoty ich života a v rodinnej atmosfére, potom odpovedal na otázky.

 • 2004

   

  Do komunity prichádza koadjútor Radovan Rumanovič

  2004 Do komunity prichádza koadjútor Radovan Rumanovič

  Po ukončení asistencie Maroša Leškovského a Petra Kvašňovského v roku 2004 bol do komunity pridelený koadjútor Radovan Rumanovič, ktorý vyštudoval odbor vychovávateľstvo na tunajšej univerzite a vykonával vzácnu službu v oratóriu.

 • 2005

   

  Príchod nových spolubratov don Petra Veselského a don Petra Lorenca

  2005 Príchod nových spolubratov don Petra Veselského a don Petra Lorenca

  V roku 2005 odchádza don Dušan Vilhan do Bratislavy-Dúbravky a don Ľudovít Baňovič do komunity v Hodoch pri Galante. Ich miesto zaujali don Peter Veselský, ako vedúci mládežníckeho strediska a don Peter Lorenc poverený prácou v oratóriu.

 • 2005

   

  Zmena v detskom zbore

  2005 Zmena v detskom zbore

  Terka Slavkovská sa stáva vedúcou detského zboru.

 • 2006

   

  Mládežnícky zbor Stagg hral na Festivale Lumen

  2006 Mládežnícky zbor Stagg hral na Festivale Lumen

  Náš zbor “otvoril” toto podujatie spevom na otváracej svätej omši.

 • 2006

   

  Bystričan Peter Štellmach sa stáva saleziánom

  2006 Bystričan Peter Štellmach sa stáva saleziánom

  V auguste 2006 zložil v Poprade svoje prvé rehoľné sľuby oratórián Peter „Štello“ Štellmach a stal sa tak saleziánom. Jeho ďalšie kroky viedli na štúdiá filozofie do komunity v Žiline.

 • 2006

   

  Mikuláš sa uskutočnil pri opornom múre

  2006 Mikuláš sa uskutočnil pri opornom múre

  Animátori v spolupráci s mestskou časťou zorganizovali Mikuláša pre celé sídlisko.

 • 2007

   

  Do komunity prichádza novokňaz don Peter Kvašňovský

  2007 Do komunity prichádza novokňaz don Peter Kvašňovský

  V roku 2007 prišiel do saleziánskej komunity novokňaz Peter Kvašňovský, ktorý sa zapojil do života farnosti a oratória. Žiadne iné zmeny sa v Saleziánskej komunite neuskutočnili a tak sa dielo mohlo rozvíjať v stabilite. Toho istého roku a aj dňa bol na základe biskupovej žiadosti vymenovaný za dekana a presunutý do Partizánskeho otec Jozef Šebo.

 • 2007

   

  Vedúcim oratória sa stal Radovan Rumanovič

  2007 Vedúcim oratória sa stal Radovan Rumanovič

  Rado Rumanovič nahradil na poste direktora oratória Petra Veselského, ktorý sa stal vikárom komunity.

 • 2007

   

  Koncert troch zborov

  2007 Koncert troch zborov

  Detský, mládežnícky a dospelácky zbor sa prvýkrát spoločne stretli na Trojkráľovom koncerte.

 • 2007

   

  Z komunity odchádza don Jozef Gibala

  2007 Z komunity odchádza don Jozef Gibala

  August roku 2007 priniesol aj ďalšiu zmenu – bol preložený Jozef Gibala do saleziánskeho strediska – Prešov. Pôsobil tu dlhé roky a bol zodpovedný za stavbu Saleziánskeho strediska a tiež saleziánskeho kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov.

 • 2007

   

  10 rokov Salezka!

  2007 10 rokov Salezka

  Saleziánske mládežnícke stredisko slávilo 10. výročie od svojho otvorenia

 • 2008

   

  Postavili sme mantinely a detské ihrisko

  2008 Postavili sme mantinely a detské ihrisko

  Spoločnými silami sa nám podarilo postaviť mantinely pre hokejbalistov a pokračovalo sa v dokončení detského ihriska. Začalo sa s novostavbou kaplnky v priestoroch oratória.

 • 2008

   

  Prvý chlapčenský splav

  2008 Prvý chlapčenský splav

  Chlapci úspešne splavili rieku Hron. 

  Ďalšie saleziánske povolanie z Banskej Bystrice – Tomáš Danko. Tomáš „Rikel“ Danko, ktorý chodil do nášho oratória sa v Poprade stal saleziánom.

 • 2008

   

  Prvé CD mládežníckeho zboru

  2008 Prvé CD mládežníckeho zboru

  Stagg má “na svete” svoje prvé CD s názvom “Dá sa”.

 • 2009

   

  Z komunity odchádza direktor Anton Červeň

  2009 Z komunity odchádza direktor Anton Červeň

  Don Anton Červeň, ktorý bol v Banskej Bystrici 9 rokov direktorom išiel v roku 2009 na študijný pobyt do anglického Londýna. Direktorom domu a správcom farnosti sa stáva Igor Hajzok, ktorý prišiel z Ruska. Postavil sa altánok.

 • 2009

   

  Uskutočnilo sa celoslovenské stretnutie animátorov

  2009 Akcia animátor v Bratislave

  V Bratislave bolo AA BA (Akcia animátor Bratislava). Zúčastnilo sa ho aj množstvo animátorov z Banskej Bystrice.

 • 2010

   

  Komunita saleziánov prechádza zmenami

  2010 Komunita saleziánov prechádza zmenami

  Z Banskej Bystrice odchádza Peter Lorenc, ktorý bol ekonóm a asistent Peter Kvašňovský. Privítame medzi nami kaplána Tibora Janúcha, ekonóma domu Pavla Pillára a diakona Jozefa Kmeca.

 • 2011

   

  Z komunity odchádza Radovan Rumanovič

  2011 Z komunity odchádza Radovan Rumanovič

  Dlhoročný vedúci oratka Rado Rumanovič (Rasty) odchádza na svoje nové pôsobisko do Žiliny na SOŠ sv. Jozefa Robotníka. Pozíciu vedúceho oratka opäť preberá Peter Veselský.

 • 2011

   

  Bystričania v Španielsku

  2011 Bystričania v Španielsku

  Svetové dni mládeže boli toho roku v Madride a my sme pri tom nechýbali.

 • 2011

   

  Pascual Chavez na Bodke za prázdninami

  2011 Pascual Chavez na Bodke za prázdninami

  Chlapci a miništranti z Banskej Bystrice sa v Levoči stretli s hlavným predstaveným saleziánov don Pascualom Chávezom.

 • 2012

   

  Robo Benko prichádza do Banskej Bystrice

  2012 Robo Benko prichádza do Banskej Bystrice

  Novým direktorom sa stal Robo Benko, ktorý nahradil odchádzajúceho Igora Hajzoka. Z komunity taktiež odchádza Jozef Dömény, ktorý sa v Banskej Bystrici viac ako 10 rokov venoval saleziánskej rodine. Jeho nové pôsobisko je Dubnica nad Váhom.

 • 2013

   

  Súčasťou komunity sa stáva Ivo Štofej a Jozef Motýľ

  2013 Súčasťou komunity sa stáva Ivo Štofej a Jozef Motýľ

  Z Bardejova prichádza Ivo Štofej, ktorý sa stáva ekonómom komunity. Do komunity od tohto roku patrí aj Jozef Motýľ.

 • 2013

   

  Don Bosco prišiel do Banskej Bystrice

  2013 Don Bosco prišiel do Banskej Bystrice

  V rámci dvestého výročia narodenia Dona Bosca putujú po svete jeho relikvie a v týchto dňoch prišli aj do Banskej Bystrice.Svätca si prišlo uctiť obrovské množstvo veriacich. Nechýbali slávnostné sväté omše, akadémia, celonočná adorácia a iné.

 • 2014

   

  Vedúcim oratória sa stáva Juraj Kovaľ

  2014 Vedúcim oratória sa stáva Juraj Kovaľ

  Do Humenného odchádza Peter Veselský, aby sa tam ujal úradu direktora. V Banskej Bystrici zastával úlohu vedúceho strediska. Novým vedúcim oratka sa stáva nová posila komunity Juraj Kovaľ, ktorý prišiel zo strediska Bratislava-Trnávka.

 • 2014

   

  Prvá odchovankyňa oratka sa stáva saleziánkou

  2014 Prvá odchovankyňa oratka sa stáva saleziánkou

  Bystričanka Daniela Oremová zložila v Šamoríne svoje prvé rehoľné sľuby a stala sa sestrou FMA.

 • 2014

   

  Prvý odchovanec novodobého oratka sa stáva kňazom

  2014 Kňazská vysviacka Peter Štellmach

  Peter Štellmach, rodák zo Sásovej a dlhodobý animátor, sa v tento deň stal kňazom. Vysviacka bola v našom farskom kostole.

 • 2015

   

  Výmena direktorov - prichádza Jozef Špalek

  2015 Výmena direktorov - prichádza Jozef Špalek

  Do komunity prichádza Jozef Špalek, ktorý preberá úrad direktora po Robovi Benkovi, ktorý odchádza do komunity v Topoľčanoch.

 • 2015

   

  Stagg hrá na púti v Šaštíne

  2015 Stagg hrá na púti v Šaštíne

  Náš mládežnícky zbor doprevádza jednu z omší počas národnej púte v Šaštíne.

 • 2016

   

  Do komunity prichádza Juraj Benca

  2016 Do komunity prichádza Juraj Benca

  Z Trnavy prichádza Juraj Benca, aby pomáhal vo farnosti. Z komunity odchádza Jozef Motýľ, ktorý začína pôsobiť v Hodoch pri Galante a taktiež odchádza dlhoročná posila oratka Jozef Kmec, ktorý je preložený do Partizánskeho.

 • 2016

   

  Sme účastní SDM v Krakove

  2016 Sme účastní SDM v Krakove

  Okolo 30 mladých zo Salezka ide na svetové dni mládeže do Krakova, kde sa stretáva so svätým otcom.

 • 2016

   

  Stagg spieva nástupcovi Dona Bosca

  2016 Stagg spieva nástupcovi Dona Bosca

  10. “Don Bosco” Angel Fernandez Artime prišiel na návštevu Slovenska. Počas stretnutia s mladými v Žiline v programe účinkuje náš Stagg.

 • 2017

   

  Z komunity odchádza Pavol Pillár

  2017 Z komunity odchádza Pavol Pillár

  Pavol Pillár (Pilis) odchádza do oratória v Žiline. Zo strediska Bratislava-Mamateyova prichádza do komunity koadjútor Peter Jurčišin-Kukľa, ktorý sa stáva vedúcim hokejbalu.

 • 2017

   

  Rozbiehame “Orientačné dni”

  2017 Rozbiehame “Orientačné dni”

  Súčasťou ponuky nášho strediska sa stáva preventívny program pre základné a stredné školy “Orientačné dni”. Cieľom Orientačných dní je primárna prevencia a rozvoj osobnosti žiaka prostredníctvom metód pedagogiky zážitku.

 • 2018

   

  Primičná omša Tomáša Danka

  2018 Primičná omša Tomáš Danko

  Primičnú svätu omšu odslúžil náš odchovanec Tomáš Danko v našom kostole dňa 30 júna 2018.

 • 2018

   

  Sestra Pauli skladá večné sľuby

  2018 Večné sľuby Pauli

  V sobotu 8. septembra, na sviatok Narodenia Panny Márie, zložili večné rehoľné sľuby sestra Paulína Mäsiarová z Dolného Kubína a sestra Eva Šatková z Dubnice nad Váhom. Po šiestich rokoch zasväteného života, tzv. období juniorátu, verejne potvrdili svoje rozhodnutie zasvätiť sa Bohu navždy počas svätej omše v kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Banskej Bystrici – Sásovej.

 • 2018

   

  Daniel Pravda je novým členom komunity

  2018 Daniel Pravda je novým členom komunity

  Dlhoročný misionár v Afrike a v Ázii prichádza z Hodov do komunity v Banskej Bystrici, kde bol pridelený, aby si ako dôchodca oddýchol.

 • 2019

   

  Lukáš Závodník prichádza do komunity

  2019 Lukáš Závodník prichádza do komunity

  Po rokoch dostáva Banská Bystrica asistenta. Po trojročných štúdiách filozofie a sociálnej práce a pedagogiky v Žiline prichádza do komunity Lukáš „Bobor“ Závodník, ktorý vykonáva službu v oratóriu.

 • 2019

   

  Hostili sme všetkých animátorov Slovenska

  2019 Hostili sme všetkých animátorov Slovenska

  Po desiatich rokoch sa uskutočnila Akcia Animátor, tentokrát v Banskej Bystrici. Hostili sme viac ako 700 ľudí z celého Slovenska. Akcii predchádzala ročná príprava a boli do nej zapojené všetky zložky nášho strediska a farnosti.