• 1990

   

  Zriadenie farnosti

  Otec Rudolf Baláž dekrétom č. 2290/1990 zo dňa 19. novembra 1990 zriadil túto farnosť ku dňu 1. novembra 1990.

 • 1990

   

  Príchod saleziánov do Banskej Bystrice

  1990 Príchod Saleziánov do Banskej Bystrice

  Na pozvanie diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža prišli saleziáni do Banskej Bystrice – Sásovej 11. novembra 1990, kde im bola biskupom zverená novovytvorená farnosť Banská Bystrica-Sásová. Za správcu farnosti bol vymenovaný direktor komunity don Štefan Kovalík, za kaplána a ekonóma komunity don Jozef Gibala. Na Javorníckej ulici kúpili štvorizbový byt, v ktorom bola aj farská kancelária. Farským kostolom bol kostol sv. Antona a Pavla v Starej Sásovej.

 • 1991

   

  Príchod don Tibora Janúcha

  1991 Nad Sásovou

  Na jar v roku 1991 prišiel don Tibor Janúch, ktorý bol poverený úlohou kaplána a bola mu zverená mládež. V Sásovej bolo vtedy 8400 detí do 14 rokov. Pre prácu s mládežou bola často využívaná chata v Banskej Belej, lúka nad Sásovou a farská kancelária.

 • 1992

   

  Prvá birmovka v našej farnosti

  1992 Prvá birmovka

  Počas prvej slávnosti birmovani pristúpilo k tejto sviatosti 61 veriacich

 • 1993

   

  Farnosť sa rozrastá

  1993 Farnosť sa rozrastá

  V tomto roku sa vo farnosti pokrstilo 169 detí a vyslúžilo 43 sobášov.

 • 1994

   

  Posvätenie pozemku

  1994 Posvätenie pozemku

  1. mája 1994 diecézny biskup, Mons. Rudolf Baláž posvätil na Tatranskej ulici pozemok, ktorý daroval saleziánom pre stavbu areálu.

 • 1994

   

  Direktorom komunity sa stáva don Tibor Janúch

  15. augusta 1994 don Štefan Kovalík bol preložený za farára do Dubnice nad Váhom a farárom v Sásovej sa stal don Vincent Feledíka direktorom komunity don Tibor Janúch.

 • 1995

   

  Stavebné povolenie na stavbu saleziánskeho domu

  1995 - Stavebné povolenie na stavbu saleziánskeho domu

  28.6.1995 získali saleziáni stavebné povolenie na stavbu Saleziánskeho mládežníckeho strediska s ihriskom, s ktorou sa hneď začalo.

 • 1996

   

  Admin prvýkrát videl Salezko

  1996 - Admin

  Administrátor tejto webovej stránky – Martin Funiak – si bol prvýkrát pozrieť Salezko, ktoré rástlo ako z vody.

 • 1996

   

  Stavba oratória napreduje

  1996 - Stavba oratória napreduje

  Pod vedením ekonóma Jozefa Gibalu stavba mládežníckeho strediska napreduje. Popri tom sa pracuje vo farnosti, učí sa vo viacerých školách a venuje sa apoštolátu.

 • 1997

   

  Dokončenie stavby saleziánskeho domu

  1997 - Dokončenie stavby saleziánskeho domu

  Stavba domu bola ukončená v lete roku 1997. Bol to rok, kedy bol dom oficiálne schválený z Ríma a zasvätený sv. Jánovi Boscovi.

 • 1997

   

  Nový direktor don Ján Zauška

  1997 - nový direktor don Ján Zauška

  Don Tibor Janúch bol preložený do Prešova a novým direktorom sa stal don Ján Zauška. Komunita sa z bytu na Javorníckej ulici po siedmich rokoch presťahovala do novootvoreného domu.

 • 1997

   

  Saleziánsky študentát v Banskej Bystrici

  1997 - Saleziánsky študentát v Banskej Bystrici

  Z Bratislavy bol do domu v Banskej Bystrici preložený saleziánsky študentát teológie, pričom mladí teológovia študovali v Teologickom inštitúte v Badíne. Duchovnou starostlivosťou o študentov bol poverený don Jozef Žembera.

 • 1998

   

  Vedúcim oratória sa stáva don Slávko Švihra

  1998 - Vedúci orátoria Slávko Švihra

  Za vedúceho oratória a mládežníckeho strediska bol menovaný v roku 1998 don Slávko Švihra, ktorému s mládežou pomáhali študenti teológie a asistenti: Zdenko Macko a Mikuláš Jancura.

 • 1999

   

  Prichádza don Jozef Dömény

  1999 - Prichádza don Jozef Dömény

  V roku 1999 prišiel don Jozef Dömény s poverením venovať sa zložkám saleziánskej rodiny.

 • 1999

   

  Uskutočnila sa prvá animátorská štedrá večera

  1999 - Prvá animátorská štedrá večera

  Pripravili ju saleziáni pre všetkých aktívnych animátorov. Začala sv. omšou a pokračovala kapustnicou a spoločným časom pri rozhovoroch a darčekoch.

 • 2000

   

  Direktorom sa stáva don Anton Červeň

  Direktorom sa stáva don Anton Červeň

  V roku 2000 bol don Zauška preložený do Košíc a don Žembera do Bratislavy. Za nového direktora bol menovaný don Anton Červeň.

 • 2001

   

  Posvätený základný kameň nového kostola

  2002 Vysvätený kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov

  28.júna 2001 diecézny biskup, Mons. Rudolf Baláž posvätil základný kameň pre stavbu kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov.

 • 2001

   

  Príchod sestier FMA

  2001 - Príchod sestier FMA

  Do Banskej Bystrice prichádzajú prvé saleziánky Elvíra Hervayová, Renáta Žurková, Zuzana Šmotláková a Anna Šutková. Nasťahovali sa do bytu na Javorníckej 3, kde predtým bola farská kancelária.

 • 2001

   

  Správcom farnosti sa stáva don Juraj Kyseľ

  2001 - Správcom farnosti sa stáva don Juraj Kyseľ

  V roku 2001 bol don Vincent Feledík preložený za farára do Šaštína a správcom farnosti s stal don Juraj Kyseľ.

 • 2002

   

  Vysvätený kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov

  2002 - Vysvätený kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov

  21.decembra 2002 diecézny biskup, Mons. Rudolf Baláž, posvätil kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov.

 • 2002

   

  Vedúcim oratória sa stáva don Dušan Vilhan

  2002 - Vedúcim oratória sa stáva don Dušan Vilhan

  V roku 2002 prišiel don Jozef Šebo za kaplána a spolu s ním pribudol v komunite aj nový asistent Maroš Leškovský a don Slávko Švihra bol v tom istom roku preložený do Bratislavy. Vedúcim oratória sa namiesto neho stal novokňaz don Dušan Vilhan.

 • 2003

   

  Do komunity prichádza don Ľudovít Baňovič

  2003 Do komunity prichádza don Ľudovít Baňovič

  V roku 2003 bol don Juraj Kyseľ preložený do Žiliny a do komunity prišiel don Ľudovít Baňovič s poverením pracovať v oratóriu a mládežníckom stredisku. Spolu s ním prišiel na jeden rok ďalší asistent Peter Kvašňovský. Za správcu farnosti bol menovaný direktor don Anton Červeň.

 • 2003

   

  Celoslovenský turnaj v kalčete je v našom stredisku

  2003 Celoslovenský turnaj v kalčete je v našom stredisku

  Prvýkrát v histórii mládežníckeho strediska sa u nás uskutočnilo celoslovenské saleziánske kolo v kalčete. Banská Bystrica skončila druhá.

 • 2003

   

  Ján Pavol II. navštívil Banskú Bystricu

  2003 Ján Pavol II. navštívil Banskú Bystricu

  Už po tretíkrát navštívil tento svätý pápež Slovensko, a tentokrát zavítal aj do Banskej Bystrice, kde sa s ním stretli aj naši farníci a mladí.

 • 2004

   

  Slovensko navštívil hlavný predstavený Saleziánov don Pascual Chávez

  2004 - Pascual Chavez navštívil Slovensko

  Po srdečnom privítaní sa don Chávez stretol v saleziánskom dome na košickej kalvárii s členmi saleziánskej rodiny. Predpoludnie venoval samotným saleziánom, ktorých sa v Košiciach zišlo asi sto. Zdôraznil im nosné hodnoty ich života a v rodinnej atmosfére, potom odpovedal na otázky.

 • 2004

   

  Do komunity prichádza koadjútor Radovan Rumanovič

  2004 Do komunity prichádza koadjútor Radovan Rumanovič

  Po ukončení asistencie Maroša Leškovského a Petra Kvašňovského v roku 2004 bol do komunity pridelený koadjútor Radovan Rumanovič, ktorý vyštudoval odbor vychovávateľstvo na tunajšej univerzite a vykonával vzácnu službu v oratóriu.

 • 2005

   

  Príchod nových spolubratov don Petra Veselského a don Petra Lorenca

  2005 Príchod nových spolubratov don Petra Veselského a don Petra Lorenca

  V roku 2005 odchádza don Dušan Vilhan do Bratislavy-Dúbravky a don Ľudovít Baňovič do komunity v Hodoch pri Galante. Ich miesto zaujali don Peter Veselský, ako vedúci mládežníckeho strediska a don Peter Lorenc poverený prácou v oratóriu.

 • 2005

   

  Zmena v detskom zbore

  2005 Zmena v detskom zbore

  Terka Slavkovská sa stáva vedúcou detského zboru.

 • 2006

   

  Mládežnícky zbor Stagg hral na Festivale Lumen

  2006 Mládežnícky zbor Stagg hral na Festivale Lumen

  Náš zbor “otvoril” toto podujatie spevom na otváracej svätej omši.

 • 2006

   

  Bystričan Peter Štellmach sa stáva saleziánom

  2006 Bystričan Peter Štellmach sa stáva saleziánom

  V auguste 2006 zložil v Poprade svoje prvé rehoľné sľuby oratórián Peter „Štello“ Štellmach a stal sa tak saleziánom. Jeho ďalšie kroky viedli na štúdiá filozofie do komunity v Žiline.

 • 2006

   

  Mikuláš sa uskutočnil pri opornom múre

  2006 Mikuláš sa uskutočnil pri opornom múre

  Animátori v spolupráci s mestskou časťou zorganizovali Mikuláša pre celé sídlisko.

 • 2007

   

  Do komunity prichádza novokňaz don Peter Kvašňovský

  2007 Do komunity prichádza novokňaz don Peter Kvašňovský

  V roku 2007 prišiel do saleziánskej komunity novokňaz Peter Kvašňovský, ktorý sa zapojil do života farnosti a oratória. Žiadne iné zmeny sa v Saleziánskej komunite neuskutočnili a tak sa dielo mohlo rozvíjať v stabilite. Toho istého roku a aj dňa bol na základe biskupovej žiadosti vymenovaný za dekana a presunutý do Partizánskeho otec Jozef Šebo.

 • 2007

   

  Vedúcim oratória sa stal Radovan Rumanovič

  2007 Vedúcim oratória sa stal Radovan Rumanovič

  Rado Rumanovič nahradil na poste direktora oratória Petra Veselského, ktorý sa stal vikárom komunity.

 • 2007

   

  Koncert troch zborov

  2007 Koncert troch zborov

  Detský, mládežnícky a dospelácky zbor sa prvýkrát spoločne stretli na Trojkráľovom koncerte.

 • 2007

   

  Z komunity odchádza don Jozef Gibala

  2007 Z komunity odchádza don Jozef Gibala

  August roku 2007 priniesol aj ďalšiu zmenu – bol preložený Jozef Gibala do saleziánskeho strediska – Prešov. Pôsobil tu dlhé roky a bol zodpovedný za stavbu Saleziánskeho strediska a tiež saleziánskeho kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov.

 • 2007

   

  10 rokov Salezka!

  2007 10 rokov Salezka

  Saleziánske mládežnícke stredisko slávilo 10. výročie od svojho otvorenia

 • 2008

   

  Postavili sme mantinely a detské ihrisko

  2008 Postavili sme mantinely a detské ihrisko

  Spoločnými silami sa nám podarilo postaviť mantinely pre hokejbalistov a pokračovalo sa v dokončení detského ihriska. Začalo sa s novostavbou kaplnky v priestoroch oratória.

 • 2008

   

  Prvý chlapčenský splav

  2008 Prvý chlapčenský splav

  Chlapci úspešne splavili rieku Hron. 

  Ďalšie saleziánske povolanie z Banskej Bystrice – Tomáš Danko. Tomáš „Rikel“ Danko, ktorý chodil do nášho oratória sa v Poprade stal saleziánom.

 • 2008

   

  Prvé CD mládežníckeho zboru

  2008 Prvé CD mládežníckeho zboru

  Stagg má “na svete” svoje prvé CD s názvom “Dá sa”.

 • 2009

   

  Z komunity odchádza direktor Anton Červeň

  2009 Z komunity odchádza direktor Anton Červeň

  Don Anton Červeň, ktorý bol v Banskej Bystrici 9 rokov direktorom išiel v roku 2009 na študijný pobyt do anglického Londýna. Direktorom domu a správcom farnosti sa stáva Igor Hajzok, ktorý prišiel z Ruska. Postavil sa altánok.

 • 2009

   

  Uskutočnilo sa celoslovenské stretnutie animátorov

  2009 Akcia animátor v Bratislave

  V Bratislave bolo AA BA (Akcia animátor Bratislava). Zúčastnilo sa ho aj množstvo animátorov z Banskej Bystrice.

 • 2010

   

  Komunita saleziánov prechádza zmenami

  2010 Komunita saleziánov prechádza zmenami

  Z Banskej Bystrice odchádza Peter Lorenc, ktorý bol ekonóm a asistent Peter Kvašňovský. Privítame medzi nami kaplána Tibora Janúcha, ekonóma domu Pavla Pillára a diakona Jozefa Kmeca.

 • 2011

   

  Z komunity odchádza Radovan Rumanovič

  2011 Z komunity odchádza Radovan Rumanovič

  Dlhoročný vedúci oratka Rado Rumanovič (Rasty) odchádza na svoje nové pôsobisko do Žiliny na SOŠ sv. Jozefa Robotníka. Pozíciu vedúceho oratka opäť preberá Peter Veselský.

 • 2011

   

  Bystričania v Španielsku

  2011 Bystričania v Španielsku

  Svetové dni mládeže boli toho roku v Madride a my sme pri tom nechýbali.

 • 2011

   

  Pascual Chavez na Bodke za prázdninami

  2011 Pascual Chavez na Bodke za prázdninami

  Chlapci a miništranti z Banskej Bystrice sa v Levoči stretli s hlavným predstaveným saleziánov don Pascualom Chávezom.

 • 2012

   

  Robo Benko prichádza do Banskej Bystrice

  2012 Robo Benko prichádza do Banskej Bystrice

  Novým direktorom sa stal Robo Benko, ktorý nahradil odchádzajúceho Igora Hajzoka. Z komunity taktiež odchádza Jozef Dömény, ktorý sa v Banskej Bystrici viac ako 10 rokov venoval saleziánskej rodine. Jeho nové pôsobisko je Dubnica nad Váhom.

 • 2013

   

  Súčasťou komunity sa stáva Ivo Štofej a Jozef Motýľ

  2013 Súčasťou komunity sa stáva Ivo Štofej a Jozef Motýľ

  Z Bardejova prichádza Ivo Štofej, ktorý sa stáva ekonómom komunity. Do komunity od tohto roku patrí aj Jozef Motýľ.

 • 2013

   

  Don Bosco prišiel do Banskej Bystrice

  2013 Don Bosco prišiel do Banskej Bystrice

  V rámci dvestého výročia narodenia Dona Bosca putujú po svete jeho relikvie a v týchto dňoch prišli aj do Banskej Bystrice.Svätca si prišlo uctiť obrovské množstvo veriacich. Nechýbali slávnostné sväté omše, akadémia, celonočná adorácia a iné.

 • 2014

   

  Vedúcim oratória sa stáva Juraj Kovaľ

  2014 Vedúcim oratória sa stáva Juraj Kovaľ

  Do Humenného odchádza Peter Veselský, aby sa tam ujal úradu direktora. V Banskej Bystrici zastával úlohu vedúceho strediska. Novým vedúcim oratka sa stáva nová posila komunity Juraj Kovaľ, ktorý prišiel zo strediska Bratislava-Trnávka.

 • 2014

   

  Prvá odchovankyňa oratka sa stáva saleziánkou

  2014 Prvá odchovankyňa oratka sa stáva saleziánkou

  Bystričanka Daniela Oremová zložila v Šamoríne svoje prvé rehoľné sľuby a stala sa sestrou FMA.

 • 2014

   

  Prvý odchovanec novodobého oratka sa stáva kňazom

  2014 Kňazská vysviacka Peter Štellmach

  Peter Štellmach, rodák zo Sásovej a dlhodobý animátor, sa v tento deň stal kňazom. Vysviacka bola v našom farskom kostole.

 • 2015

   

  Výmena direktorov - prichádza Jozef Špalek

  2015 Výmena direktorov - prichádza Jozef Špalek

  Do komunity prichádza Jozef Špalek, ktorý preberá úrad direktora po Robovi Benkovi, ktorý odchádza do komunity v Topoľčanoch.

 • 2015

   

  Stagg hrá na púti v Šaštíne

  2015 Stagg hrá na púti v Šaštíne

  Náš mládežnícky zbor doprevádza jednu z omší počas národnej púte v Šaštíne.

 • 2016

   

  Do komunity prichádza Juraj Benca

  2016 Do komunity prichádza Juraj Benca

  Z Trnavy prichádza Juraj Benca, aby pomáhal vo farnosti. Z komunity odchádza Jozef Motýľ, ktorý začína pôsobiť v Hodoch pri Galante a taktiež odchádza dlhoročná posila oratka Jozef Kmec, ktorý je preložený do Partizánskeho.

 • 2016

   

  Sme účastní SDM v Krakove

  2016 Sme účastní SDM v Krakove

  Okolo 30 mladých zo Salezka ide na svetové dni mládeže do Krakova, kde sa stretáva so svätým otcom.

 • 2016

   

  Stagg spieva nástupcovi Dona Bosca

  2016 Stagg spieva nástupcovi Dona Bosca

  10. “Don Bosco” Angel Fernandez Artime prišiel na návštevu Slovenska. Počas stretnutia s mladými v Žiline v programe účinkuje náš Stagg.

 • 2017

   

  Z komunity odchádza Pavol Pillár

  2017 Z komunity odchádza Pavol Pillár

  Pavol Pillár (Pilis) odchádza do oratória v Žiline. Zo strediska Bratislava-Mamateyova prichádza do komunity koadjútor Peter Jurčišin-Kukľa, ktorý sa stáva vedúcim hokejbalu.

 • 2017

   

  Rozbiehame “Orientačné dni”

  2017 Rozbiehame “Orientačné dni”

  Súčasťou ponuky nášho strediska sa stáva preventívny program pre základné a stredné školy “Orientačné dni”. Cieľom Orientačných dní je primárna prevencia a rozvoj osobnosti žiaka prostredníctvom metód pedagogiky zážitku.

 • 2018

   

  Primičná omša Tomáša Danka

  2018 Primičná omša Tomáš Danko

  Primičnú svätu omšu odslúžil náš odchovanec Tomáš Danko v našom kostole dňa 30 júna 2018.

 • 2018

   

  Sestra Pauli skladá večné sľuby

  2018 Večné sľuby Pauli

  V sobotu 8. septembra, na sviatok Narodenia Panny Márie, zložili večné rehoľné sľuby sestra Paulína Mäsiarová z Dolného Kubína a sestra Eva Šatková z Dubnice nad Váhom. Po šiestich rokoch zasväteného života, tzv. období juniorátu, verejne potvrdili svoje rozhodnutie zasvätiť sa Bohu navždy počas svätej omše v kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Banskej Bystrici – Sásovej.

 • 2018

   

  Daniel Pravda je novým členom komunity

  2018 Daniel Pravda je novým členom komunity

  Dlhoročný misionár v Afrike a v Ázii prichádza z Hodov do komunity v Banskej Bystrici, kde bol pridelený, aby si ako dôchodca oddýchol.

 • 2019

   

  Lukáš Závodník prichádza do komunity

  2019 Lukáš Závodník prichádza do komunity

  Po rokoch dostáva Banská Bystrica asistenta. Po trojročných štúdiách filozofie a sociálnej práce a pedagogiky v Žiline prichádza do komunity Lukáš „Bobor“ Závodník, ktorý vykonáva službu v oratóriu.

 • 2019

   

  Hostili sme všetkých animátorov Slovenska

  2019 Hostili sme všetkých animátorov Slovenska

  Po desiatich rokoch sa uskutočnila Akcia Animátor, tentokrát v Banskej Bystrici. Hostili sme viac ako 700 ľudí z celého Slovenska. Akcii predchádzala ročná príprava a boli do nej zapojené všetky zložky nášho strediska a farnosti.

 • 2020

   

  Obnovili sme naše priestory

  Obnovili sme naše priestory
  Na sviatok sv. Jána Bosca sme slávnostne prestrihli červenú pásku a spoločne sme pokrstili vynovený bar, herňu a vestibul.

 • Február 2020

   

  Začíname vydávať nový infolist Salezka

  Začíname vydávať nový infolist Salezka

  Vždy v prvú nedeľu v mesiaci začína vychádzať infolist- jedna strana veľkosti A4, ktorá informuje o dianí v Salezku a vo farnosti.

 • 10. marec 2020

   

  Kvôli prvej vlne pandémii koronavírusu sa zatvára Salezko a prestávajú sa slúžiť verejné sv, omše

  Kvôli prvej vlne pandémii koronavírusu sa zatvára Salezko a prestávajú sa slúžiť verejné sv, omše

  Pre hrozbu šírenia sa novej nákazy aj naše Salezko pozastavilo všetku svoju pastoračnú činnosť. Vďaka šikovným animátorom sme hneď od prvého dňa uzavretia kostolov začali vysielať denné sv. omše online z komunitnej kaplnky.

 • Apríl 2020

   

  Veľká Noc bez účasti veriacich

  Veľká Noc bez účasti veriacich

  Prvýkrát sme zažili Veľkú Noc bez toho, aby boli v kostole ľudia okrem potrebnej obsluhy. Všetky obrady sa slúžili online. Okrem prenosov sv. omší sme pripravili aj krížovú cestu, duchovnú obnovu a tiež pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.

 • Máj 2020

   

  Opäť sme otvorili náš kostol a Salezko

  Kostoly a oratká sú opäť otvorené, no s obmedzením počtov. Z tohto dôvodu naďalej pokračujú aj sv. omše online. Počas zavretia Salezka naši animátori a komunity bratov a sestier podnikali rôzne online aktivity, aby boli blízko pri zverených mladých. Robili sa stretká online, videopozvánky, stretkárske webové stránky a mnoho ďalšieho.

 • Júl 2020

   

  Sestra Alenka odchádza z Banskej Bystrice

  Saleziánka Alenka dostala novú poslušnosť do komunity na Troch Hôrkach v Košiciach. Namiesto nej prichádza do našej komunity sestier Mária Gregová, ktorá predtým pôsobila v Dolnom Kubíne.

 • August 2020

   

  Nastáva zmena v komunite saleziánov

  Po 6 rokoch pôsobenia v Banskej Bystrici odchádza do komunity v Trnave na post direktora náš vedúci oratória Juraj Kovaľ. Do komunity prichádza salezián Martin Josko.

 • 15. október 2020

   

  Zasiahla nás druhá vlna epidémie koronavírusu

  Zasiahla nás druhá vlna epidémia koronavírusu

  Po niekoľkých mesiacoch relatívneho voľna a možnosti uskutočnenia množstva letných akcií podľa nariadenia autorít opäť zatvárame Salezko a prestávame slúžiť verejné sväté omše. Začínajú sa slúžiť online a apoštolát sa tiež presúva do online priestoru.

 • December 2020

   

  Vianoce boli online

  Zasiahla nás druhá vlna epidémia koronavírusu

  S deťmi a animátormi sa stretávame len skrze individuálnu pastoráciu. Prebiehajú online stretká, online duchovné obnovy a podobne. V decembri boli chvíľu dovolené sv. omše, ale tesne pred Vianocami sa kostoly opäť zavreli a sviatky sme slávili bez účasti veriacich.

 • 2020

   

  Rozbehli sme nový projekt Rodičko

  Zasiahla nás druhá vlna epidémia koronavírusu

  Rok 2020 priniesol mnohé novosti, ale ešte sme nespomenuli nový online projekt Orientačných dní “Rodičko”, ktorý každý mesiac ponúka zaujímavé témy pre rodičov na rôzne témy potrebné pri výchove detí.

 • Január 2021

   

  Oslavy dona Bosca boli online

  Zasiahla nás druhá vlna epidémia koronavírusu

  Keďže sme stále zavretí, tak slávnosť dona Bosca prebehla prvýkrát v histórii online. Urobila sa online súťaž talentov a ponúkol sa pestrý trojdňový program, ktorý priniesol zaujímavú talkshow, premietanie starých muzikálov či animovanú adoráciu. Nechýbal ani online deviatnik s mladými.

 • Február 2021

   

  Situáciu využívame na pomoc ostatným

  Zasiahla nás druhá vlna epidémia koronavírusu

  Okrem toho, že už vyše roka naši dobrovoľníci pomáhajú mestu s distribúciou potravín a rúšok pre starých obyvateľov, tak vo februári viacerí naši animátori začali pomáhať v mobilnom odbernom mieste, kde robia administratívne úkony a tí, ktorí majú zdravotnícke vzdelanie pomáhajú aj ako zdravotníci. Do tejto pomoci sa zapojil aj salezián Lukáš “Bobor”.

 • Marec 2021

   

  Začíname pripravovať kampaň na záchranu ihriska

  Zasiahla nás druhá vlna epidémia koronavírusu

  Po dlhšom čase snívania sa podarilo dať dokopy tím mladých na čele s asistentom Lukášom “Bobrom”, ktorí začal chystať veľkú kampaň na obnovu umelej trávy za Salezkom.

 • Marec 2021

   

  Zavreté brány nás neodradili od prerábok našich priestorov

  Zasiahla nás druhá vlna epidémia koronavírusu

  Za uplynulé obdobie sa urobila nová chlapčenská miestnosť a prerobili sa niektoré miestnosti na Banskej Belej. Takisto už dlhšie pokračuje obnova celej fasády Salezka.

 • Apríl 2021

   

  Druhá Veľká Noc za zavretými bránami

  Zasiahla nás druhá vlna epidémia koronavírusu

  Ani tento rok nie je možné sláviť Veľkú Noc spolu s našimi mladými a farníkmi. Sv. omše a obrady boli online za účasti nevyhnutnej asistencie- technici, zbor…

 • 4. apríl 2021

   

  Spustenie kampane “Zachráňme ihrisko, ktoré spája”

  Zasiahla nás druhá vlna epidémia koronavírusu

  Na Veľkonočnú nedeľu sme spustili už dlho avizovaný projekt, ktorým chceme zachrániť umelú trávu za Salezkom. Cieľom je vyzbierať 22 000€. Za prvé tri dni kampane sa podarilo vyzbierať 5000€. Kampaň prebieha cez portál StartLab.

 • 19.4.2021

   

  Obnovenie verejných sv. omší

  Zasiahla nás druhá vlna epidémia koronavírusu

  Po skoro piatich mesiacoch sa do nášho kostola môžu vrátiť veriaci. Síce za prísnych epidemiologických opatrení, ale sme vďační aj za to.

 • 3.5.2021

   

  Otvárame Salezko po polročnej pauze

  Zasiahla nás druhá vlna epidémia koronavírusu

  S potešením sme prijali správu, že naša činnosť sa môže v obmedzenej miere obnoviť a opäť sa rozbehli stretká, chystanie leta, tréningy…

 • 6.5.2021

   

  Vznikol DDS- Deň Dominika Sávia

  Zasiahla nás druhá vlna epidémia koronavírusu

  V tento deň bol prvý ročník akcie, ktorá je zasvätená Dominikovi Sáviovi. Na sv. omši sa stretlo vyše 30 zástupcov mužského pokolenia, aby takto vzdali hold tomuto svätcovi.

 • 24.5.2021

   

  Združenie ADMA sa rozrastá

  Zasiahla nás druhá vlna epidémia koronavírusu

  Na slávnosť Panny Márie Pomocnice Kresťanov tri naše farníčky zložili prísľuby, vďaka ktorým sa stali členmi združenia ADMA.

 • 30.6.2021

   

  Slávnostné otvorenie nového ihriska

  Zasiahla nás druhá vlna epidémia koronavírusu

  V posledný školský deň sme slávnostne požehnali nový povrch futbalového ihriska. V kampani sa za 45 dní podarilo vyzbierať 30 000€.

 • Júl 2021

   

  Ďalšie zmeny v našich komunitách

  Zasiahla nás druhá vlna epidémia koronavírusu

  Od 1. júla sa novým direktorom stal doterajší ekonóm Ivo Štofej. Jožko Špalej však naďalej ostáva v komunite. Po roku odchádza z komunity Martin Josko a takisto odchádza Daniel Pravda. Novou direktorkou sestier sa stáva Zuzka Šmotláková. Bývalá direktorka Lívia Škrabáková odchádza na misie do Azerbajdžanu.

 • August 2021

   

  Nová posila do komunity

  Zasiahla nás druhá vlna epidémia koronavírusu

  Za ekonóma a ako katechét pre školy prichádza do komunity salezián Ľudovít Baňovič.

 • 5. september 2021

   

  Otvárame nový školský rok v Salezku

  Zasiahla nás druhá vlna epidémia koronavírusu

  Od mája funguje naša činnosť nepretržite, leto bolo veľmi bohaté na akcie a sme radi, že môžeme pokračovať aj cez školský rok. Uvidíme dokedy.

 • 14.-15. september 2021

   

  Návšteva pápeža Františka

  Zasiahla nás druhá vlna epidémia koronavírusu

  Sv. Otec navštívil Slovensko a Salezko bolo pri tom. Najprv sa mládež zúčastnila programu v Košiciach, kde sa stretli s animátormi z iných stredísk a následne sa zúčastnili programu s pápežom Františkom. 15. septembra sa farníci stretli s pápežom na národnej púti v Šaštíne.

 • 10. október 2021

   

  V kostole sa uskutočnili miništrantské sľuby

  Zasiahla nás druhá vlna epidémia koronavírusu

  Po skoro desiatich rokoch v kostole zložili jedenásti miništranti miništrantské sľuby, ktorými vyjadrili svoju túžbu slúžiť pri oltári. Sľubom predchádzala patričná príprava a skúšky.

 • Október 2021

   

  Položili sa základy nového domu pre saleziánky

  Zasiahla nás druhá vlna epidémia koronavírusu

  Na našom pozemku vzniká nová stavba. Bude to nový dom pre naše sestry saleziánky. Na teraz sa uložila základná doska, pokračovať sa bude na jar.

 • Október 2021

   

  Máme ďalšie ihrisko

  Zasiahla nás druhá vlna epidémia koronavírusu

  Vďaka štedrosti dobrodincov sa po futbalovom ihrisku podarilo spraviť aj multifunkčné ihrisko na volejbal, basketbal, či florbal.

 • November 2021

   

  Pribudla nám nová terasa

  Zasiahla nás druhá vlna epidémia koronavírusu

  Vďaka rôznym projektom sa nám podarilo za Salezkom vybudovať novú terasu, ktorá je už teraz obľúbeným miestom pre stretká, či pre rodinné stretnutia.

 • December 2021

   

  Prerušenie činnosti Salezka

  Zasiahla nás druhá vlna epidémia koronavírusu

  Kvôli zhoršeniu sa epidemiologickej situácie sme opäť preniesli našu činnosť do online priestoru. Kostol ostáva otvorený a aj Vianoce sa mohli konať za účasti veriacich.

 • Január 2022

   

  Činnosť Salezka pokračuje

  Zasiahla nás druhá vlna epidémia koronavírusu

  Len mesiac trvalo zavretie brán Salezka a hneď po zimných prázdninách naša činnosť pokračuje a už by nemala byť pozastavená. Síce sa vždy nájde niekto, kto musí byť v karanténe, no stretká a iné činnosti pokračujú ďalej.

 • Apríl 2022

   

  Veľká Noc bola po dvoch rokoch za účasti veriacich

  1

  Po dvoch koronových sláveniach Veľkej Noci za zatvorenými dverami sme sa potešili informácii, že v kostole budú môcť byť ľudia. A verte, že kostol bol plný.

 • 18. apríl 2022

   

  Saleziánska rodina sa rozrástla o 12 nových salez. spolupracovníkov

  2

  Po dvojročnej príprave v tento deň zložili dvanásť ľudí z nášho strediska prísľuby a stali sa saleziánmi spolupracovníkmi. Veríme, že je to základ pre budúce samostatné stredisko ASC.

 • Jún 2022

   

  Vznikla akcia “Bodka za školským rokom”

  3

  Dlho sme rozmýšľali akú akciu ponúknuť sídlisku a zároveň mu pomôcť a vznikla táto akcia. Prvý ročník sa uskutočnil v Jelšovom hájiku, kde bola brigáda a zároveň program pre deti.

 • Júl 2022

   

  Zmeny v komunite

  1

  Z komunity odchádza Peťo Jurčišin-Kukľa, Jozef Špalek a asistent Lukáš Závodník. Nové posily sú v podobe vedúceho oratka Vlada Plášeka, ekonóma Jozefa Ragulu a asistenta Mateja Ivaniča.