Akcie, ktoré sa konajú na našej chate pri Banskej Belej.

Články

Chalanský tábor 2018

Duchovné cvičenia žien

Chata SaDetz

Duchovné cvičenia - Banská Belá

Sústredenie birmovancov