Začalo dlhodobé vzdelávanie nových školiteľov Orientačných dní

Niektorí z nás strávili víkend 20.-22.10. v príjemnom jesennom prostredí chaty na Banskej Belej. Prebiehal tam prvý z piatich víkendových kurzov pre budúcich školiteľov Orientačných dní. Zúčastnilo sa ho sedem nadšených mladých ľudí a traja vynikajúci školitelia OD.

Hlavnou témou bol Úvod do zážitkovej pedagogiky, no čo sa tam dialo a aké to bolo sa dozviete v nasledujúcej básni:

Nevieš kam a nevieš kedy

len čakáš na nápovedy,

lebo školitelia sú tajnostkári,

len nevyhnutné prezradia ti.

Atmosféra príjemná,

ba priam nečakane.

Veľkú hodnotu má,

keď s ľuďmi dobre ti je

– také to bolo celý víkend.

Zážitky sú ti blízke,

a učenie ti chutí.

Preto si na kurze,

chceš získať skúsenosti

ako vzbudiť u ľudí

tú lásku k učeniu,

že sa to vlastne dá

aj bez plaču a zaťatých zubov.

Keď niečo prečítaš,

prečítať musíš ešte trikrát,

aby si si niečo zapamätal.

No keď to raz zažiješ,

a potom zreflektuješ,

emócia s myšlienkou sa spojí

a ty už nikdy nezabudneš

čo si sa naučil.

Nevieme sa dočkať

keď sa zídeme zas

a pôjdeme skúmať hĺbky

zážitkovej pedagogiky.

Lebo oplatí sa venovať čas

krásnym vedám,

a dobrým ľuďom okolo nás.

Martina Kopálová

Fotogaléria

20. - 22. 10. 2023

dátum

Banská Belá

miesto

Paulína Mäsiarová

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.