Veľký pobytový tábor – najväčšia a najobľúbenejšia akcia pre mladých v našom stredisku.

Archív pre zančku: Veľký tábor