Duchovné ponuky

Duchovné obnovy

V rámci nášho saleziánskeho strediska sú organizované duchovné obnovy každý mesiac. Jeden krát za mesiac v sobotu mávajú duchovnú obnovu rodiny v priestoroch strediska. Mladí majú duchovné obnovy v stredisku alebo na chate každý mesiac.

Všetky termíny duchovných obnov nájdete v našom kalendári – https://sbb.sk/kalendar/

Svätá omša pre mladých

Každú stredu o 18:15 hod. ponúkame sv. omšu v našej salezkovskej kaplnke pre mladých, ktorí chcú aj v rámci sv. omše zažiť užšie spoločenstvo pri slávení Euchariste a môžu sa sv. omše zúčastniť hneď ako skončia svoj krúžok, alebo stretko.

Duchovné cvičenia

Duchovné cvičenia organizujeme pre mladých, začiatočníkov aj tých, ktorí už cvičenia absolvovali. Na jar organizujeme aj duchovné cvičenia pre farníkov.

Aj tento rok organizujeme viac turnusov trojdňových duchovných cvičení na niektorej chate v tichu, v prírode. Viac informácií nájdeš u bratov saleziánov a termíny v našom kalendári – https://sbb.sk/kalendar/

Adorácie

Po omši, každý štvrtok na vás čaká animovaná adorácia s vystavenou Sviatosťou oltárnou v našom kostole Panny Márie Pomocnice.

Modlitba ruženca

Pred svätou omšou v kostole sa modlia veriaci ruženec. O tretej hodine, vždy v prvú nedeľu sa v kostole modlí Korunka Božieho Milosrdenstva. Pokiaľ by ste mali záujem zapojiť sa do modlitbovej ruže kontaktujte pána kostolníka, alebo sa môžete zapojiť do ruže mladých v našom stredisku – sbb.sk/ruza.

Modlitbové spoločenstvá

V našom SALEZKU funguje modlitbový tím „Modlitby matiek“, v ktorom sa stretávajú matky každý týždeň a modlia sa spolu za svoje deti a rodiny. Rovnako funguje aj spoločenstvo modlitby otcov.

Viac informácii o spoločenstvách nájdete na osobitnej stránke