Kontakt - saleziáni

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica
Direktor: Jozef Špalek, SDB (+421 903 825 785)
Tatranská 38/A, Banská Bystrica, 97411
info@sbb.sk,
Facebook: SBB (Saleziáni Banská Bystrica)

Kontakt - farnosť

Farnosť Banská Bystrica – Sásová sídlisko
Administrátor: Tibor Janúch, SDB
Tatranská 38/A, Banská Bystrica, 97411
fara@sbb.sk, Tibor Janúch, SDB
+421 903 539 958
Číslo účtu: SK54 5200 0000 0000 1418 8438

Kontakt - Domka

Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Banská Bystrica
Vedúci združenia: Martin Josko, SDB (+421910253640)
IČO: 35983558
Tatranská 38/A, Banská Bystrica, 97411
www.sbb.sk