Saleziáni

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica
Direktor: Ivo Štofej, SDB (+421 903 318 123)
Tatranská 38/A, Banská Bystrica, 97411
info@sbb.sk,
Facebook: SBB (Saleziáni Banská Bystrica)
Číslo účtu: SK94 0200 0000 0040 4817 6855

SALEZIÁNKY

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Direktorka: Zuzana Šmotláková (+421 911 964 754)
Číslo účtu: SK0709000000005182487747

Farnosť

Farnosť Banská Bystrica – Sásová sídlisko
Administrátor: Tibor Janúch, SDB
Tatranská 38/A, Banská Bystrica, 97411
fara@sbb.sk, Tibor Janúch, SDB
+421 903 539 958
Číslo účtu: SK85 7500 0000 0040 3007 0999

Vedúci oratória

Zodpovedný za stretká a krúžky:
Peter Kanský, SDB
+421910397816
peterkansky@gmail.com

Domka

Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Banská Bystrica
Predseda združenia: Tomáš Štrba (+421 902 902 852)
IČO: 35983558
Tatranská 38/A, Banská Bystrica, 97411
www.sbb.sk

LAURA

Združenie mladých, stredisko Banská Bystrica
Štatutár strediska: Paulína Mäsiarová (+421 907 372 849)
IČO: 37827227