Ak cítiš chuť slúžiť bližšie pri oltári a tvoriť partiu na spoločných akciách, tak neváhaj prísť do sakristie alebo sa ozvi saleziánovi Vladovi Plášekovi. Radi ťa privítame v našej miništrantskej partii. A ak sa chceš s nami stretávať pravidelne máme pre teba ponuku mesačných stretiek. Stačí si otvoriť kalendár ktorý nájdeš na našej domovskej stránke a tam sú všetky dátumy kedy sa stretávame.

MINIŠTRANTSKÉ STUPNE

 • 1. UCHÁDZAČ

   
  • CHUŤ MINIŠTROVAŤ
 • 2. ŽIAK

  STAROSTLIVOSŤ O OBLEČENIE

  ÚVODNÉ ZVONENIE

  ZVONENIE POČAS OMŠE

  POHYB PRI OLTÁRI

   

  2. ŽIAK

 • 3. UČEŇ

   

  PATÉNA

  POKLADNIČKY

  LAVABO

  MISKA

  ZAPÁJANIE SA DO LITURGIE

  MINIŠTRANTSKÉ POJMY

 • 4. MINIŠTRANT

  KALICH A KORPORÁL

  AMPULKY

  KNIHY VO VŠEDNÉ DNI

  ŽIVOTOPIS DOMINIKA SÁVIA

  PRAVIDELNÉ STRETKÁ

  MODLITBA

  ČÍTANIE POČAS OMŠE

  MINIŠTROVANIE 2X ZA TÝŽDEŇ

  KRÍŽ (doplňujúca skúška)

  LOĎKA (doplňujúca skúška)

  SVIECE (doplňujúca skúška)

   

  4. MINIŠTRANT

 • 5. HLAVNÝ MINIŠTRANT

   

  KNIHY V NEDELE A SVIATKY

  NASTAVENIE KNÍH

  LITURGICKÉ POJMY

  ADORÁCIA – KADIDLO

  ADORÁCIA – VÉLUM A ZVONENIE

  POMOC MLADŠÍM

  ASISTENCIA PRED OMŠOU

  SOBÁŠ (doplňujúca skúška)

 • 6. CEREMONÁR

  KADIDLO

  DIREKTÓRIUM

  POMOC NA AKCIÁCH

  BAKULA (doplňujúca skúška)

  INFULA (doplňujúca skúška)

   

  6. CEREMONÁR

S miništrantmi sme zažili množstvo zaujímavých akcií. Niektoré z nich si môžeš pozrieť na tomto linku.