Členské

Ročný poplatok za členstvo v Domke a Laure

Činnosť s deťmi a mladými ľuďmi na krúžkoch, stretkách, športových turnajoch, vzdelávacích kurzoch, v herni a na aktivitách počas roka v našom Salezku zastrešujú dve saleziánske mládežnícke neziskové organizácie – DOMKA, združenie saleziánskej mládeže a Laura, združenie mladých.

Členské v Salezku na jeden školský rok je 10€.

Zaplatením tejto sumy a vypísaním registračných listov sa osoba automaticky stáva členom Domky aj Laury. Členské sa platí vždy na začiatku kalendárneho roka. Vďaka členskému môžeme pokryť časť nákladov na našu pravidelnú činnosť, ponúknuť členom zľavy na letné akcie a mnoho iného. Členské je možné uhradiť u ktoréhokoľvek saleziána alebo sestry saleziánky prípadne v čase oratka (utorok – piatok 15.30 – 18.00) u služby v bare.