Členské

Ročný poplatok za členstvo v Domke a Laure

Činnosť s deťmi a mladými ľuďmi na krúžkoch, stretkách, športových turnajoch, vzdelávacích kurzoch, v herni a na akvitách počas roka v našom Salezku zastrešujú dve saleziánske  mládežnícke neziskové organizácie – DOMKA, združenie saleziánskej mládeže a Laura, združenie mladých.

Doteraz bolo možné stať sa členom jednej z organizácii alebo aj oboch zaplatením ročného člensķého príspevku v Laure alebo v Domke. V tomto školskom roku sme sa rozhodli zaviesť  dvojčlenstvo.

Členské v Salezku na jeden školský rok je 10€.

Zaplatením tejto sumy sa osoba automaticky stáva členom Domky aj Laury. Následne dostane preukazy oboch organizácií. Členské sa platí vždy na začiatku školského roka. Vďaka členskému môžeme pokryť časť nákladov na našu pravidelnú činnost, ponúknuť členom zľavy na rôzne akcie a mnoho iného. Členské je možné uhradiť u ktoréhokoľvek saleziána alebo sestry saleziánky.