Komunita saleziánov SDB

Jozef Špalek

direktor

Narodil som sa v Žiline. Študoval som na strednej škole energetickej v Žiline. Po maturite som absolvoval saleziánsky noviciát v Poprade a od roku 1992 som saleziánom. Filozofiu som študoval v Žiline, asistenciu v Dubnici nad Váhom a teológiu v Banskej Bystrici, kde som v roku 2001 bol vysvätený za kňaza. Prvé kňazské pôsobisko bolo v Bratislave Trnávke, kde som strávil 7 rokov a ďalších 7 rokov v Novej Dubnici ako vedúci oratória a školský kaplán. V Banskej Bystrici mám na zodpovednosti komunitu saleziánov. Mám rád pohyb, obzvlášť turistiku, lyžovanie, horolezectvo.

Tibor Janúch

farár

Narodil som sa 7. 6. 1952 v Jastrabej. Po tajných štúdiách som bol vysvätený za kňaza. Pracoval som v ŽOS vo Zvolene, kde som sa popri práci venoval výchove mladých, ich sprevádzaniu a dozrievaniu vo viere ako tajný kňaz. Po uvoľnení režimu som prišiel do Banskej Bystrice, kde som spolu s bratmi postavil saleziánsky dom i farnosť, venoval som sa rodinám a výučbe náboženstva na školách. Momentálne som farským administrátorom a venujem sa saleziánskej rodine.

Juraj Kovaľ

vedúci oratória

Pochádzam z Prešova. Študoval som na gymnáziu v Šaštíne a potom som už ostal medzi saleziánmi. Okrem štúdií v Žiline a Bratislave som dva roky strávil aj v Humennom ako asistent. Po mojej kňazskej vysviacke som svojich prvých sedem rokov prežil v Bratislave na Trnávke, kde som sa zväčša venoval rodinám a pomáhal vo farskej pastorácii. Tu mám na starosti chod mládežníckeho strediska a fungovanie Domky. Rád robím pizzu a chodím po horách... :).

Peter Jurčišin-Kukľa

koadjútor

Pochádzam z Bardejova. Tam som zažil krásne detstvo a mladosť najmä vďaka mojím rodičom, súrodencom, priateľom i saleziánom, ktorí boli významne prítomní v mojom živote. Po ukončení strednej školy, som pracoval ako robotník na stavbách. Potom som absolvoval povinnú vojenskú službu v Sabinove. Po jej ukončení mi pri hľadaní povolania pomáhali bratia zo saleziánskej komunity v Námestove, kde som absolvoval kandidátku. Ďalšie moje pôsobenie bolo rok noviciátu v Poprade, dva roky štúdia filozofie v Žiline a 10 rokov v Bratislave v Saleziánskom stredisku na Mamateyovej ulici. Od roku 2013 som pracoval ako vychovávateľ v Krízovom centre. Tu mám zodpovednosť za chalanov hokejbalistov, pomáham v mládežníckom stredisku a pri príprave detí na prvé sv. prijímanie. Rád športujem, plávam a bicyklujem. Čo znamená byť saleziánom koadjútorom si môžete prečítať tu.

Ivo Štofej

ekonóm

Narodil som sa v Humennom a vyrastal v blízkej dedine Topoľovka. Vyštudoval som elektrotechnickú priemyslovku v dobe, keď na gymnázium brali len čistých jednotkárov 🙂 . Od roku 1995 som saleziánom. Teologiu som vyštudoval tu v Banskej Bystrici. Po desiatich rokoch strávených v Bardejove má predstavený znova poslali do Banskej Bystrice. Tu mám na starosti technické a ekonomické zabezpečenie domu, kostola a dvoch chát. Spovedám, mám stretká, občas náuky na sobáš ... a baví ma to 🙂 .

Juraj Benca

kňaz

Spýtajte sa ma osobne 🙂

Komunita sestier saleziánok FMA

Lívia Škrabáková

rehoľná sestra

Pochádzam zo Šaštína. Saleziánkou som od roku 1998 a odvtedy som prešla viacerými komunitami. Do Banskej Bystrice sa vraciam druhý krát (po 10 rokoch). Mám tu na starosti komunitu sestier FMA, vyučovanie náboženstva na Pieninskej ZŠ a tak trocha aj prípravu k sviatostiam (1. sv. prijímanie, birmovku). Voľný čas momentálne trávim dopĺňaním vzdelania, no neprestávam snívať 🙂 .

Paulína Mäsiarová

rehoľná sestra

Narodila som sa v Dolnom Kubíne. Študovala som na gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku a na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo. Saleziánkou som od roku 2012. V auguste 2015 som prišla zo Šamorína do Banskej Bystrice. V našom saleziánskom stredisku som v oratku, na stretkách, akciách a som predsedníčkou združenia Laura.

Monika Méryová

rehoľná sestra

Pochádzam z milej dedinky pri Senci - Hrubý Šúr. Študovala som na gymnáziu v Senci a potom som skončila pedagogickú fakultu v Trnave, odbor: Špeciálna a liečebná pedagogika, terapeutický smer. Súbežne ešte počas socializmu som začala aj svoju rehoľnú formáciu. V Banskej Bystrici učím náboženstvo na viacerých školach, vediem stretká. Mám rada turistiku a všetko čo je pekné.

Alena Badačová

rehoľná sestra

Moje korene siahajú do krásneho mesta v Dubnici nad Váhom. Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu v Trenčíne a po nej som sa ubrala pedagogickým smerom do Trnavy študovať predškolskú a elementárnu pedagogiku. Po skončení noviciátu v Šamoríne som 6.8. 2016 zložila svoje prvé rehoľné sľuby a pridelili ma do Banskej Bystrice.