Farské oznamy

Pokiaľ by ste mali záujem o pridanie oznamu do farských oznamov kontaktujte kostolníka v sakristií kostola, prípadne farského administrátora don Tibora Janúcha.