Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu – 31. 3. 2024

 1. Dnes je Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania. Ňou začína 4O dňové radostné Veľkonočné obdobie. Počas neho sa budeme modlievať modlitbu „Raduj sa nebies kráľovná“, ktorá nahradí modlitbu „Anjel Pána“.
 2. Srdečne sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný priebeh veľkonočných sviatkov (kostolníčky, miništranti, speváci, organisti, upratujúci, aranžérky kvetov a ďalší).
 3. Dnes bude Požehnanie veľkonočných pokrmov po každej sv. omši.
 4. Dnes je veľkonočná ofera. Za vaše milodary pán Boh zaplať.
 5. Dnes môžete poslednýkrát prispieť na zbierku Tehlička do pokladničky v Salezku. Ďakujeme.
 6. Na Veľkonočný pondelok sú sv. omše ako v nedeľu okrem 11:45.
 7. Na Veľkonočný pondelok vás rodiny pozývajú na výletdo Veľkej Fatry na vrch Frčkov – 1586 m.n.m. Celý výlet odhadujeme na 8 hodín, 15 km a prevýšenie 920 m. Odchod zo Salezka na vlastných autách o 7.30 hod.,smer Rybô.
 8. V sobotu 6.4. bude IMOS, stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie a ich rodičov. Začína sa o 16:00 svätou omšou v kostole.
 9. Katolícka Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa pozýva všetkých budúcich prváčikov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka v dňoch 3.4 – 4.4. 2024 od 14:30 – 17:30 hod. Viac informácií sa dozviete na stránke edupage.orga na plagátoch na nástenke.
 10. Každý deň pred večernej sv. omšou sa modlíme deviatnik k Božiemu milosrdenstvu.
 11. Budúca nedeľa je nedeľa Božieho milosrdenstva. V našom kostole bude pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu o 15:00 hod.
 12. Budúci týždeň upratuje skupina č. 2. Upratuje sa v utorok o 16.00.

Členovia saleziánskej komunity v Banskej  Bystrici Sásovej  Vám prajeme milostiplné veľkonočné sviatky!

Liturgické oznamy

Celý tento týždeň sa slávi Veľkonočná oktáva, teda každý deň slávime ako nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania.

Budúca nedeľa je 2. Veľkonočná nedeľa. Nedeľa Božieho milosrdenstva.