Farské oznamy na Palmovú (Kvetnú) nedeľu – 24. 3. 2024

 1. Dnes o 15.00 bude v našom kostole veľkonočné spovedanie a o 18:00 krížová cesta.
 2. Dnes o 17.00 bude pôstna katechéza s názvom „Hodinka s Božím slovom“ na tému „Slávenie Veľkej Noci“. Bude v Salezku vo veľkej klubovni.
 3. V pondelok je deň počatého dieťaťa. Pozývame vás postaviť sa za život nenarodených detí nosením bielej stužky.
 4. Vo Štvrtok Pánovej večere bude sv. omša o 18.30 a po nej poklona do 21.00.
 5. Piatok Utrpenia Pána (Veľký Piatok) budú ranné chvály v kostole o 8.00. Krížová cesta rodín na Kalvárii o 10.45. Obrady Veľkého Piatku začnú o 16.00. Krížová cesta mladých na Bučičí o 19.30. V tento deň zachovávame prísny pôst.
 6. V piatok začína deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. Bude sa modliť vždy pred obradmi Veľkej noci a potom pred večernou sv. omšou.
 7. Vo Svätú Sobotu (Bielu Sobotu) budú ranné chvály v kostole o 8.00. Poklona pri Božom hrobe bude do 18.00. Veľkonočná vigília začne o 18.30.
 8. Upozorňujeme na zmenu času: v noci z Bielej Soboty na Veľkonočnú nedeľu o 2.00 stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3.00 letného času.
 9. Na Veľkonočnú nedeľu Pánovho Zmŕtvychvstania budú sv. omše ako v nedeľu.
 10. Požehnanie veľkonočných pokrmov bude v nedeľu po každej sv. omši podľa potreby.
 11. Počas veľkonočného obdobia sa budeme modliť „Raduj sa nebies kráľovná
 12. Počas slávenia veľkonočného trojdnia môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 13. Na Veľkonočný pondelok vás rodiny pozývajú na výlet do Veľkej Fatry na vrch Frčkov – 1586 m.n.m. Celý výlet odhadujeme na 8 hodín, 15 km a prevýšenie 920 m. Odchod zo Salezka na vlastných autách o 7.30 hod.,smer Rybô.
 14. Katolícka Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa pozýva všetkých budúcich prváčikov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka v dňoch 3.4 – 4.4. 2024 od 14:30 – 17:30 hod. Viac informácií sa dozviete na stránke edupage.org a na plagátoch na nástenke.
 15. Prosíme prispejte na pôstnu zbierku Tehlička do pokladničky v Salezku alebo na účet zbierky. Ďakujeme.
 16. Na veľkonočnú nedeľu bude veľkonočná ofera.
 17. Na budúci týždeň upratuje skupina č.1.

Liturgické oznamy

Vo štvrtok je Štvrtok Pánovej večere. Končí sa pôstne obdobie. Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné Trojdnie.

V piatok je Piatok Utrpenia Pána (Veľký Piatok).

V sobotu je Svätá Sobota (Biela Sobota).

Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania. Končí sa Veľkonočné Trojdnie a začína Veľkonočné obdobie.