Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu – 7. 4. 2024

  1. Dnes je nedeľa Božieho milosrdenstva. V našom kostole bude pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu o 15:00 hod.
  2. V pondelok bude výnimočne sv. omša o 18.30, lebo je slávnosť Zvestovanie Pána preložená z 25.marca.
  3. Od budúcej nedele začína týždeň modlitieb za duchovné povolania.
  1. Budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

V pondelok je slávnosť Zvestovanie Pána.

Vo štvrtok je spomienka sv. Stanislava, biskupa a mučeníka.

Budúca nedeľa je 3. Veľkonočná nedeľa.