Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu – 14. 4. 2024

  1. Dnes začína týždeň modlitieb za duchovné povolania.
  2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.
  3. Budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je 4. Veľkonočná nedeľa.