Tábor Počúvadlo 2018

Vyjdi zo svojho pohodlia a rozhýb sa. Inak prídeš o niečo dôležité.

1. – 6. 7. 2018

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.