Počúvadlo 2018 – 3. deň

03. 07. 2018

dátum

Počúvadlo

miesto

Marek Vigaš

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.