Počúvadlo 2018 – 6. deň

06. 07. 2018

dátum

Počúvadlo

miesto

Klára Chytilová

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.