Duchovné cvičenia pre ženy

Čo znamenajú pre mňa Duchovné cvičenia: Vnímam ich ako maximálny čas skoncentrovaný pre Boha. Ako chvíle pokoja, ako uvedomovanie si Božej prítomnosti a lásky. Ako silu spoločenstva. A tiež ako nové informácie, zamyslenia, pohľady „kazateľa“, ktoré mi môže sprostredkovať.

Každý rok sa na Duchovné cvičenia neuveriteľne teším a všetko si plánujem tak, aby som sa ich mohla zúčastniť. Tentokrát sa mi to podarilo už po šiesty raz.

Duchovné cvičenia pre sásovské mamy sa konali od štvrtka 30. mája do nedele 2. júna 2024 na saleziánskej chate v Banskej Belej – Halči.

Stretlo sa nás pätnásť matiek a bez ohľadu na vek, jedno, dvoj či mnohodetnosť, sme vytvorili partiu spriaznenú duchovne aj prežívanými výzvami. Aj napriek nie úplne ideálnemu počasiu sme mali možnosť vychutnať si idylickosť halčianskej prírody, vidieť rosu na steblách trávy a lúčnych kvetoch, srnku skáčúcu obďaleč.

Už po druhýkrát bola našou kazateľkou múdra, rozvážna a neuveriteľne skromná sestra saleziánka Dáška Kráľová z Bratislavy, ktorá nás v piatich krokoch pozvala na cestu učeníctva. Pomocou slov aj zaujímavých symbolov nám vysvetlila, ako sa treba pre Ježiša rozhodnúť, sedieť pozorne pri Jeho nohách aj vykročiť Jeho smerom po Ceste, ktorou je On sám.

V modlitbe, rozjímaní, tichých rozhovoroch sme prežili veľa krásnych chvíľ. A ani naša telesná schránka nebola ukrátená, keďže ponuka kuchyne bola zakaždým kulinárskym zážitkom.

Ďakujeme sestrám saleziánkam, Zuzke a Pauli, za zorganizovanie, bratom SDB, Vladovi a Peťovi, za povzbudivé slová počas svätých omší a spolupracovníčkam, Tamare a Anke, za skvelé pokrmy, ktoré nás donútili prerušiť akúkoľvek diétu:-).

Inga Bottka

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.