Čas prázdnin využili na duchovný rast

Jarné prázdniny v našom stredisku sú už tradične vyhradené pre duchovné cvičenia. Tento rok sa v prvej časti prázdnin podarilo zrealizovať až 2 turnusy duchovných cvičení pre viac ako 20 mladých ako súčasť animátorskej prípravy a formácie.

Na chate na Banskej Belej sa najprv do ticha ponorilo 11 animátoriek z nemenovaného stretka. Duchovnými cvičeniami na tému žien z evanjelia ich sprevádzali sr. Mery, sr. Zuzka aj novicka Mariannka. Čas ticha, modlitby aj spoločného zdieľania ich nádherne chytil za srdce, dokonca v závere vyjadrili, že sa im ticha málilo. A keďže nielen z ticha a modlitby žije človek, svojim kulinárskym umením animátorkám poslúžila Zuzka Holosová.

Ako zhodnotili duchovné cvičenie animátorky?

„Najviac sa ma dotklo asi keď som si robila jazierko môjho života, a keď som si mala predstaviť Ježišov upretý pohľad na mňa. Odchádzam vyrovnaná, s pokojom v duši a celkovo s upratanou mysľou a plná radosti.“

„Veľmi sa mi páčila téma, bola môjmu srdcu blízka a mala krásne myšlienky. Vedela som sa s tými ženami stotožniť a aj v tichu sa k ním vrátiť.“

„Odnášam si oddychnutú seba, lepší vzťah k Bohu a radosť, že sa v sebe trochu viac vyznám.“

Súbežne s nimi, na saleziánskej chate Ranč, načerpalo svoj čas ticha a modlitby aj 10 animátorov z oboch chlapčenských stretiek.

Duchovné cvičenia na tému Markovho Evanjelia si pre nich pripravil salezián Vlado. Každý z animátorov veľmi ocenil prednášky, ústranie a hlavne ticho, ktoré nám tak často v dnešnom svete chýba.

Aj vďaka dobrým kuchárom, pani Belanovej a saleziánovi Ivovi, sa im počas dlhých silencií podarilo vstúpiť hlboko do svojho vnútra a s Božou pomocou sa zamyslieť nad myšlienkami a pocitmi, ktoré by normálne boli zmietnuté.

„Veľmi sa mi páčili tieto duchovné cvičenia. Obohacujúca téma, očarujúce prostredie a výborní kuchári s dobrou partiou veľmi prispeli k celkovej atmosfére, v ktorej sa tieto duchovné cvičenia niesli,“ vyjadril sa jeden z nich.

„Najsilnejšie boli pre mňa samostatné ústrania, kedy som sa dokázal zastaviť a snažiť sa nájsť to, ako by som práve ja mohol slúžiť Bohu. Pri spoločnom hodnotení sme sa všetci zhodli, že lepšie by sme tieto prázdniny prežiť ani nemohli,“ doplnil ďalší.

sr. Mery, Šimon Hajkovský

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Fotogaléria

17. - 21. 2. 2024

dátum

Banská Belá/ Ranč

miesto

sr. Mery/ Tadeáš Zázrivec

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.