Mladí nám rozprávajú o Márii – Deviatnik k Panne Márii Pomocnici

V tomto roku celá saleziánska rodina oslavuje 150. výročie posviacky Baziliky Márie Pomocnice v Turíne. Samotná Panna Mária povedala don Boscovi “Hic domus mea inde gloria mea” (Toto je môj dom, odtiaľ vyjde moja sláva!).

Veľmi živým prvkom prítomným v našej spiritualite je láska k Márii, ktorú vzývame ako Nepoškvrnenú a Pomocnicu. Sú to dva prívlastky, ktoré majú veľmi hlboký charizmatický náboj. Ako Pomocnica ľudstva sa Mária aj naďalej stará o všetkých. A ako Nepoškvrnená je pre nás Mária krásnym obrazom premieňajúceho diela milosti v tom, kto sa s poslušnosťou a vierou otvorí pre konanie Boha.

Láska k Márii bola prítomná z generácie na generáciu vo všetkých saleziánskych domoch a v ktoromkoľvek kultúrnom a náboženskom kontexte. Dominik Savio, Michal Magone, František Besucco, Laura Vicuñová a toľkí ďalší tvoria skupinu detí, adolescentov a mladých ľudí, ktorí našli a nájdu v Márii z Nazareta skutočnú Matku a Učiteľku.

V tomto roku, venovanom mládeži prostredníctvom synody na tému “Mladí, viera a rozlišovanie povolania”, si chceme vypočuť „rozprávanie o Márii“ od mladých.

Z tohto dôvodu sa nám počas májovej novény k Márii Pomocnici ponúka mariánsky úryvok zo Svätého Písma spojený s úvahou skupiny mladých z rôznych častí sveta a osobným svedectvom našich animátorov.

“Dôverujte Panne Márii Pomocnici a uvidíte, čo sú to zázraky.”  sv. Ján Bosco

“Modlime sa a potešujme sa v každej veci, akoby bola s nami prítomná Panna Mária; a ona bude pri nás, aj keď ju nevidíme.”  sv. Mária Dominika Mazzarellová

Deviatnik: