18. máj – 4. deň deviatnika k Panne Márii Pomocnici

Evanjeliový úryvok: Lk 1,46-56

a Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie

Panna Mária, vzor radostnej a pokornej viery, odhaľuje svojím chválospevom Božie milosrdenstvo. Zakúsila veľké Božie diela v prvej osobe a je svedkyňou Jeho požehnania. Ona, ktorá je tak blízka Božej láske, kontempluje bohatstvo Božieho srdca, ktoré je štedré voči chudobným.

Takmer dvetisíc rokov po zaznení Máriinho chválospevu, my mladí žijeme vo svete, ktorý je veľmi odlišný od sveta v ktorom žila ona. Spolu s nárekmi, vojnami a prírodnými katastrofami sa napĺňajú mnohé skutky Božieho milosrdenstva. To bolo prisľúbené generáciám, ktoré boli pred nami, ale aj nám a ďalším generáciám, ktoré prídu po nás. Chceme prebývať v tomto Jeho večnom milosrdenstve.

Maressa Park, Gabriella Almanzar, Esther Paulino and Jocelyne Guzmán – členovia skupiny “Marian Light Club” (USA)

Modlitbový úmysel: 

Za mladých, ktorí sa nechávajú ovplyvňovať svojimi rovesníkmi a sú krehkí vo svojich rozhodnutiach. Aby boli uzdravení a vedení svetlom Ducha Svätého na ceste sily a spravodlivosti.

Otče náš …

Zdravas Mária …

Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás.

Dnes hovorí o Panne Márii animátorka Žofia Lukáčová.

„Panna Mária je pre mňa veľmi dôležitá. Mám v nej dôveru, lebo ona ako Ježišova matka má k nemu najbližšie a viem, že nám u neho môže vyprosiť veľa potrebných milostí. A určite oroduje za každého kto sa k nej utieka.“