16. máj – 2. deň deviatnika k Panne Márii Pomocnici

Evanjeliový úryvok: Lk 1,39-45

Ponáhľala sa do hôr

Toto slovo je plné dynamiky, energie, kontaktu a vťahuje ma dovnútra diania v prvej osobe. Mária beží. Ako učeníci k hrobu, ako tí, ktorí nasledovali Ježiša, ako každý, komu horí niečo v ich vnútri. Ježiš nás pozýva k dynamike. To, čo nám odovzdáva pri stretnutí s Ním, sa nedá zadržať, pretože v sebe skrýva takú moc, že nám dáva silu pre prvý krok na každej ceste. To neznamená, že máme žiť v behu alebo že nemáme prežiť okamihy pádu a cítiť nutnosť chvíľu tak zostať, ale znamená to mať istotu, že môžeme vždy nanovo začínať.

Elena Scala (Taliansko)

Modlitbový úmysel: 

Za všetkých mladých, ktorí otročia nejakému zlozvyku a žijú v rozporoch. Nech začujú Boží hlas, ktorý ich volá žiť dôstojne a v plnosti svoj život.

Otče náš …

Zdravas Mária …

Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás.

Dnes sa so svojím pohľadom na Pannu Máriu s nami podelil animátor Andrej Jazbec.

„Panna Mária je pre mňa matkou, ku ktorej môžem prísť a ona mi odpustí všetko. Vždy sa mi išlo ľahšie k mamine, keď som dostal 5-ku v škole ako k ocinovi (rovnako ho ľúbim), ale mamina to videla inak, rovnako ako Panna Mária. Ľahko zabúda, povzbudzuje a je dokonalým útočiskom v čase búrok. Kotvou na mori, ktorej sa treba držať, aby sme sa neutopili. Ako chlapec mám k nej ako k žene veľkú úctu. Jej čistota, milosrdenstvo, pochopenie, tolerancia vo mne vyvolávajú veľkú vďaku Bohu za to, že nám ju dal, a myslím si, že ju stále nepoznáme, ako by sme chceli.“ „Keby ste vedeli, ako vás milujem, plakali by ste od radosti”, ale to sa dozvieme až po smrti. A verím, že v hodine smrti tam bude so mnou. Moje huncútstva na zemi sa mi ľahšie s milujúcou matkou budú obhajovať… :)”