19. máj – 5. deň deviatnika k Panne Márii Pomocnici

Evanjeliový úryvok: Mt 1,16-25

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe; preto ju zamýšľal potajomky prepustiť

Tento úryvok evanjelia hovorí o Jozefovi a Márii, ktorí sú veľkými vzormi pre mladých v Kambodži. Ich svedectvo je pozvaním k zodpovednosti vo vzťahoch, k dôvere jedného k druhému a k umeniu povedať „nie“ násiliu.

Je krásne vidieť Jozefa, ako sa rozhodol pokojne čeliť problému, bez násilia! Aj keď neporušil zákon manželstva, našiel Máriu tehotnú. Pýta sa: zradila ma? I keď sa zdalo jasné, že mu Mária bola verná, Jozef ju nechcel vystaviť hanbe. Preto sa s ňou chcel rozísť v tichosti. Mária veľmi trpela, keď Jozefovi nemohla povedať pravdu, ale chcela žiť podľa Božej vôle, a tak pokojne čakala, až sa pravda zjaví sama.

Je to veľmi odlišné od toho, čo sa stáva medzi mladými dnes v Kambodži, keď vzťahy lásky prežívajú predčasne. Dievčatá sa tak ľahko poddajú požiadavkám chlapcov a nie sú schopné znášať dôsledky. Chlapci nie sú zodpovední a nútia dievčatá k potratom, ktoré majú trvalé následky v ich životoch. Je tu prítomný i tradičný tlak rodín a kultúry a mladí sa utiekajú k alkoholu, alebo emigrujú a sú tak zbavení svojich koreňov.

Pen Seiha (Kambodža)

Modlitbový úmysel: 

Za všetkých mladých, ktorí trpia, sú zneužívaní, utláčaní, v situáciách, ktoré ich oberajú o ľudskú dôstojnosť.

Otče náš …

Zdravas Mária …

Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás.

Dnes nám o svojom vzťahu k Panne Márii niečo prezradila animátorka Agi Macková.

„Hoci to nie je dlho, no vytvorila som si veľmi blízky vzťah k modlitbe ruženca. Pomáha mi získať pokoj keď mi je ťažko, pomáha mi odovzdávať Márii zložité situácie, ktoré sama neviem vyriešiť. Dáva mi silu a pomáha cítiť prítomnosť Panny Márie a to, že je stále pri nás a chráni nás.“