17. máj – 3. deň deviatnika k Panne Márii Pomocnici

Evanjeliový úryvok: Lk 1,39-56

Pozdravila Alžbetu

Zvestovanie je krok, ktorým Anjel dal zakúsiť Márii prítomnosť dieťaťa, ktoré má nosiť v lone. Kontemplujme Máriinu pripravenosť. Znamenie, ktoré jej dal Anjel, keď hovoril o tom, že jej príbuzná čaká dieťa, ju povzbudí, aby ju išla navštíviť. Ani nie tak preto, aby si overila pravdivosť znamenia, ale aby jej poslúžila v dôležitom okamihu jej života.

Dnes sú mnohí mladí zamestnaní hromadou vecí: ťažko načúvame Božiemu hlasu a nie je jednoduché nechať sa viesť Duchom Svätým, skrze ktorého nám Boh šepká svoju vôľu.

My mladí sa môžeme učiť od Márie starostlivosti o našich rodičov a starých rodičov, rešpektovať ich, chrániť ich a pomáhať im. Učme sa od Márie odovzdávať im radosť z Ježišovej prítomnosti v nás.

 Gamado Pierre, Houndjo Kely, Foley Faddy, Nador Nadine, Dissou Anim, Adjinon Aline (Togo)

Modlitbový úmysel: 

Za mladých, aby vyšli zo seba samých, z pohodlnosti a individualizmu. Nech sa stanú otvorení pre službu voči tým, ktorí sú na okraji. Nech v každodennom živote prinášajú druhým radosť z toho, že sú bezpodmienečne milovaní.

Otče náš …

Zdravas Mária …

Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás.

Dnes sa o svojom vzťahu k Panne Márii rozpráva animátor Martin Funiak.

„Panna Mária je pre mňa Matkou, za ktorou môžem prichádzať každý deň a zveriť jej seba a svojich blízkych. Modlím sa za to, aby som aj ja mal dostatok odvahy, pokory a rozhodnosti. Silu modlitby Ruženca som objavil iba nedávno a som za to Bohu nesmierne vďačný. Prináša do môjho života pokoj, ticho a vďaka tajomstvám Ruženca aj zamyslenie nad životom Ježiša a Panny Márie. Opakovanie, ktoré je v tejto modlitbe prítomné nie je pre mňa monotónne. Je to ako keď muž hovorí svojej manželke “ľúbim ťa”, toho nikdy nie je dosť :).“