22. máj – 8. deň deviatnika k Panne Márii Pomocnici

Evanjeliový úryvok: Jn 19,25-30

Hľa, Tvoja Matka!

Ježiš nám po všetkých útrapách spojených s ukrižovaním daruje svoju Matku a žiada nás, aby sme jej dôverovali: „Len sa mi zver, ja Ťa ochránim.“

Pozerajme sa na Máriin postoj pred Ukrižovaným: Mária si pod krížom uvedomuje mnohé stretnutia s Bohom aj mimoriadne Ježišovo narodenie.

Mária žije z viery. Pýtajme sa: koľkokrát stretneme Ježiša a nevidíme ho? Koľkokrát Ho očakávame v Božskej sláve a On sa tak nezjaví? Koľkokrát sme aj my ochotní niesť kríž?

Pokiaľ budeme ako Mária sústredení na Boha, budeme Ho schopní vidieť takého, aký je.

Je našou zodpovednosťou, tak ako to robieval don Bosco, ísť v ústrety krížom dneška, vziať na seba svedectvo kríža a tak meniť život každého k lepšiemu.

Členovia provinciálnej rady saleziánskeho mládežníckeho hnutia –

Ana Clara Caetano, Ana Clara Mota de Oliveira, Agatha, Ana Luiza, Bruno Henrique Ultramari, Danielle Santos Cruz, Gabriel Brito Guirão, Henrique Leck Venâncio, Júlia Figueiredo, Kelvim, Marcela, Pedro Francisco Lopes Giovani, Isadora Prudente (Brazília)

Modlitbový úmysel: 

Za všetkých mladých, ktorí sú okolo nás a ktorí stratili zmysel života.

Otče náš …

Zdravas Mária …

Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás.

Dnes o svojom vzťahu k modlitbe ruženca hovorí animátor Lukáš Macko.

„Jedným z dôvodov prečo sa modlím ruženec je aj modlitebná ruža, ktorá funguje u nás v stredisku. Verím, že keď sa viacero ľudí modlí za spoločné úmysly má to význam.“