15. máj – 1. deň deviatnika k Panne Márii Pomocnici

Evanjeliový úryvok : Lk 1,26-38

Bohu nič nie je nemožné

Každý z nás je povolaný Bohom ku zvláštnemu poslaniu presne tak ako Mária. Nepochopila ihneď zmysel anjelovho posolstva, ale odpovedala pokorne: „Nech sa mi stane podľa tvojho Slova“, úplne sa odovzdala Bohu. Mária je ako každý mladý človek, ktorý dnes žije normálny život. Každý deň sa konfrontujem s jej vzorom otvorenosti voči Bohu a hovorím s ňou „Nech sa mi stane podľa tvojho Slova“ a túžim po tom, aby sa Božia vôľa každý deň odhaľovala. Medzitým, ako rastiem vo viere, vnímam, aká je krehká, vzhľadom na rôzne výzvy každodenného života. Potrebujem povzbudenie tých, ktorí sú okolo mňa tak, ako Mária bola uistená anjelovými slovami: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.“ Keď sa na ňu pozerám, nachádzam odvahu odpovedať Bohu áno a dovoliť, aby sa na mne uskutočňoval Boží plán.

Salome Faloamae (Šalamúnove Ostrovy)

Modlitbový úmysel: 

Za všetkých mladých, ktorí stratili odvahu a za tých, ktorí bojujú, aby uskutočnili svoje sny o dobre vo svojich životoch. Nedovoľ, aby sa vzdali, ponúkni im materinskú pomoc a doveď ich k Ježišovi, pre Neho nie je nič nemožné.

Otče náš …

Zdravas Mária …

Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás.

O svojom vzťahu k Panne Márii sa dnes s nami podelila animátorka Lucia Baníková.

„Panna Mária je pre mňa obrovský príklad úplného odovzdania sa Božej vôli a Jeho plánom. Tak nádhernú a jednoduchú dôveru, akú mala k Pánovi ona, by som aspoň z časti chcela zažívať sama. Vyprosujem si u nej veľa sily a odvahy do každého nového dňa a do všetkých ťažkostí. Raz som počula takú symboliku o tom, ako je pri modlitbe ruženca každý Zdravas ako obrovský zástup bojovníkov, ktorí bojujú o môj pokoj a moje šťastie proti Zlému. Odvtedy nachádzam v ruženci obrovskú oporu pri ťažkostiach.“