20. máj – 6. deň deviatnika k Panne Márii Pomocnici

Evanjeliový úryvok: Mk 3,20-21;31-35

Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, chceli ho odviesť …

Aj keď mnohí nasledovali Ježiša, nie všetci ho obdivovali, a to i medzi jeho príbuznými. Myslíme si, že to bolo pre Ježiša sklamaním, pretože aj my, keď sme trochu úspešní v škole či v práci, očakávame, že nás budú naši príbuzní obdivovať.

Ježišova rodina sa neobmedzuje len na pokrvné príbuzenstvo: On nám ponúka nové poňatie „rodiny“, rozšírené na všetkých veriacich a tých, ktorí počúvajú Jeho slová a uskutočňujú ich. Skutočne, keď žijeme v spojení s Otcom, naša rodina sa rozširuje. Ježiš nás učí milovať, ak chceme byť Jeho nasledovníkmi, pomáhať bratom, zvlášť tým diskriminovanejším a prenasledovaným, milovať ich ako On, ako časť tej istej rodiny, aby rástla ako rodina veriacich prostredníctvom ohlasovania Otcovho Slova. Snažme sa, ako Mária, posilňovať rodinné zväzky s Ježišom. Hľadajme Ho, počúvajme a uskutočňujme Jeho vôľu.

Sara Silva (Portugalsko)

Modlitbový úmysel: 

Za mladých, ktorí nenachádzajú vo svojich rodinách podporu, aby mohli v Márii nájsť pomoc, ktorú potrebujú. Vedení jej rukou, nech načúvajú Ježišovmu hlasu. Nech v Ňom nájdu silu k istému napredovaniu.

Otče náš …

Zdravas Mária …

Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás.

Dnes sa o svojom vzťahu k Panne Márii s nami podelila animátorka Daniela Sršňová.

„Po ruženci siaham, keď potrebujem načerpať silu, vždy keď sa cítim smutná a potrebujem sa vyrozprávať niekomu kto je tu vždy pre mňa kto ma vypočuje. Panna Mária je pre mňa jedna z mojich najlepších kamarátok. Viem, že vypočuje všetky moje problémy a že nájde na ne nejaké riešenie. Je tu vždy pre mňa hoci aj polnoci. Dáva mi silu v skúškach a možnosť v modlitbe si s ňou prejsť všetko čo ma trápi a zveriť to cez modlitbu ruženca to tých správnych rúk.“