Deviatnik k Donovi Boscovi

Aj tento rok si naše saleziánske stredisko v Banskej Bystrici uctilo pamiatku dona Bosca za jeho službu mladým a založenie rehole saleziánov. Pred vrcholnou oslavou, ktorou bola už tradične Don Bosco Show, prebehol deviatnik. Modlieval sa počas deviatich dní pred sviatkom dona Bosca.

Výraz deviatnik pochádza zo slova novéna, ktoré je z latinského „novem“, čo znamená „deväť“.  Novéna alebo deviatnik predstavuje súvislú deväťdňovú pobožnosť na jeden úmysel a zväčša k jednému svätému. Slúži na prehĺbenie úcty a vďačnosti voči svätému, skrze ktorého obraciame svoje  srdcia k Bohu. Predkladáme mu svoje potreby a prosíme ho o pomoc a ochranu, keď si pripomíname, ako veľmi nás Boh miluje.

Deviatnik obsahoval jeho životné myšlienky, pripravené saleziánom Františkom Kubovičom. Don Bosco mladých učil obracať sa na Pána a prežívať svoju vieru. Prostredníctvom pravidelnej sviatosti zmierenia a sviatosti Eucharistie si tak očisťujú srdce a posilňujú sa v čnostiach. Za vzor im predkladá Pannu Máriu, ktorá mladým pomáha prežívať vieru.

U nás sme sa deviatnik pomodlili každý deň po večernej svätej omši v kostole Panny Márie Pomocnice počas deviatich dní pred samotnou Don Bosco Show. Pridať sa bolo možné aj sledovaním stále dostupných videí deviatnika k donovi Boscovi zverejňovaných na Facebooku.

Deviatnik sa môžete kedykoľvek pomodliť aj na http://www.saleziani.sk/uvod-do-deviatnika.

-Tomáš Slepčan