Dominika si uctíme aj v čase obmedzení

Všetkých mladých mužov od 13 rokov, animátorov, vysokoškolákov, či mladých pracujúcich pozývame sa lepšie pripraviť na sviatok svätého Dominika Sávia.
Od pondelka do stredy sa budeme všetky vekové kategórie modliť triduum k Dominikovi. Kvôli epidemiologickým opatreniam sa budeme stretávať cez zoom vždy tak, aby o 21:00 sme sa mohli spoločne pomodliť. Pôjde o krátku modlitbu spojenú so životom sv. Dominika. V samotný sviatok pozývame všetkých mužského pokolenia od birmovancov vyššie na sv. omšu o 17:00. Sv. omša je aj pre mladých mužov, ktorí sa triduum nemodlili. Oslávme takto spoločne patróna mladých.