Akcie organizované pre dievčatá.

Články

Keď birmovka zbližuje

Orientačné dni

Chata birmovaniek

Dievčenská sv. omša

Teendance v Košiciach