STRETNUTIE RODÍN PREKONALO OČAKÁVANIA

24. septembra 2022 sa na saleziánskej chate v Banskej Belej stretlo až 50 rodín našej farnosti. Spolu s deťmi to bolo 180 ľudí, ktorí si okrem krásneho prostredia vychutnali aj pekné počasie. Stretnutie ziniciovala a pripravila naša komunita saleziánov a saleziánok a bolo naozaj výnimočné. Oficiálne program začal svätou omšou a ďalej pokračoval prácou v skupinkách.

Cieľom celého stretnutia bolo stretnúť sa, porozprávať, viac sa spoznať a v neformálnej atmosfére  predstaviť nasledujúci školský rok, naplánované zmeny, ale hlavne pozvať rodiny do diania a diskusie. Účastníci mali možnosť vyjadriť svoj názor, potreby a rovnako im boli predstavené všetky možnosti ako sa môžu zapojiť do konkrétnych aktivít, prípadne navrhnúť vlastné.

Nuž a ako to na saleziánskych chatách býva, vďaka štedrosti rodín nechýbal guláš, ovocie, koláče či iné fajnové jedlo. Deti sa vybehali, rodičia pokecali.  Stačí len skonštatovať, že všetkým rodinám a deckám bolo spolu naozaj veľmi dobre.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa na príprave tohto stretnutia akýmkoľvek spôsobom podieľali.

Na záver ešte odkaz pre tých, ktorým sa prísť nedalo, prípadne o danej akcii nevedeli a radi by sa zapojili: možnosť zapojiť do diania v Salezku je stále otvorená. V prípade záujmu sa nebojte osloviť bratov saleziánov či sestry saleziánky.

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Katarína Lafférsová

Fotogaléria

24.9.2022

dátum

Banská Belá

miesto

Pauli Mäsiarová

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.