Úspešne sme ukončili náš prímestský tábor

Táborové leto v Salezku sa nám prehuplo do záverečnej časti. Po nabitom júli bol na programe
Prímestský tábor, ktorý v polovici augusta pripravili animátori pre viac ako 110 detí. Na 5 dní sa deti
ocitli v galskej dedine Villa Millis, ktorú po dlhých rokoch obnovil a zveľadil starosta Metafix Brusnix.
Nečakane sa však ocitli na mape rímskeho impéria, čo prinieslo nielen rozmach a zábavu rímskych
radovánok, ale aj kruté dane pre cisára Publia Domina Geta.
Decká si vyskúšali olympijsky päťboj, výstavbu mestskej infraštruktúry, tvrdé práce pre rimanov, aj
strategický boj proti vyzbrojeným rímskym légiám. „Animátori si dali skutočne záležať na malých
detailoch, prepracovaných replikách budov mesta, ktoré sme stavali“ ocenil účastník Matúš
z bledomodrej modrej skupinky. Statoční galovia sa nevzdali a napriek tomu, že im život strpčoval
rímsky generál Decimus Maximus, svoju dedinu spoločne oslobodili pod vedením bratov Bladonixa
a Ultratonixa. „Buďme príkladom pre budúce generácie, aby sa vždy postavili za svoj domov, za svoju
vlasť, rodinu, za svoje hodnoty a vieru“ povzbudil galov pred bojom starosta Metafix. Ani jedno
galské oko neostalo pri jeho slovách suché.
Ďakujeme animátorom za ich čas, nasadenie v príprave aj priamo počas tábora, že deťom umožnili
zažiť nové dobrodružstvá. „Extrémne som si to užil a rad si rolu režiséra zopakujem aj o rok“
zhodnotil animátor Matej. Rovnako ďakujeme rodičom za dôveru, že nám zverili svoje deti.

Fotogaléria

14.8. - 18.8.2023

dátum

Saleziánske stredisko, Banská Bystrica

miesto

Tadeáš Zázrivec, Tamara Harajdová

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.