Bez lásky to nepôjde

Posledný septembrový víkend sa na Banskej Belej uskutočnila už 2. tematická chata s krycím názvom V3M zameraná na vzťahy a vzdialenú prípravu na manželstvo.

Vysokoškoláci aj mladí pracujúci, slobodní aj zadaní, snúbenci aj mladomanželia – všetci spoločne prišli načerpať podnetné myšlienky, praktické know-how aj inšpiratívne príbehy, ktoré mladým sprostredkoval Ivo Štofej.

Počas tém a diskusií sa zúčastnení dotkli rôznych vzťahových pilierov, ako je komunikácia, sexualita či každodenné prežívanie a budovanie vzájomného priateľstva, ale aj nebezpečných a toxických praktík ako manipulácia či citové vydieranie vo vzťahu. Spoločne si zodpovedali, čo je dobré o sebe navzájom vedieť pred vstupom do manželstva, a kedy spozornieť a premyslieť si tieto vážne celoživotné rozhodnutia.

„Tento čas, ktorý sme zažili už po druhýkrát bol nesmierne obohacujúci, inšpiratívny, výživný a najmä podnetný pre vzájomnú diskusiu, či už v jednotlivých partnerských vzťahoch alebo spoločnom debatovaní. Každopádne sme sa obaja utvrdili v tom, že túžime po dobrom vzťahu medzi nami, okolitou spoločnosťou, priateľmi, rodinou a predovšetkým s Bohom – lebo bez tretej osoby vo vzťahu to nikdy nebude úplné,“ zhodnotili účastníci Peter a Klára.

Celá chata sa niesla v uvoľnenej, vrúcnej atmosfére a vytvorila skvelú príležitosť na budovanie nielen partnerských, ale aj priateľských vzťahov. Bola podnetným časom, ktorý snáď prinesie bohaté ovocie nielen do života zúčastnených mladých ľudí, ale aj do celého nášho saleziánskeho spoločenstva.

Všetkým, ktorí sa na organizácii chaty podieľali, varili a spestrili spoločné chvíle, zo srdca ďakujeme a tešíme sa na tretí V3M.

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Lucia Baníková

Fotogaléria

30. 9. - 2. 10. 2022

dátum

Banská Belá

miesto

Agi Širáňová

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.