Tento rok sa putovalo tromi cestami

Po roku sa ľudia rôzneho veku z našej farnosti mali možnosť zísť na Starých horách pri Panne Márii. Poslednú sobotu sme sa opäť po roku mali možnosť zísť na Starých Horách pri Panne Márii.

Ešte dva dni pred púťou meteorológovia nehlásili najpríjemnejšie podmienky. Avšak ako Don Bosco hovorieval: “Dôverujte Panne Márii a uvidíte čo sú to zázraky.“ A tak aj bolo. V sobotu bolo krásne slnečné počasie a tak sa púť mohla konať. Tento ročník bol obohatený o možnosť putovať nielen pešo, prípadne autom, ale aj bicyklom. Viacerí túto možnosť využili. Cesta síce nebola vždy ľahká, no odmenou pre odhodlaných boli pohľady na okolitú krásnu prírodu. Rovnako aj dobrý pocit v cieli, na Starých Horách.

„Myslím si, že akcia to bola veľmi podarená. Bola to dobrá príležitosť nie len na to, že sme sa mohli pomodliť k Panne Márii, ale aj na to, aby sme sa spolu viac ako farnosť zblížili,“ zhodnotil mladý animátor Šimon Hajkovský.

Tento roku bola účasť bohatá. Púte sa zúčastnilo približne 120 ľudí. Po spoločnej modlitbe ruženca nasledovala svätá omša, ktorú aj tu sprevádzal zbor.

Z hojnej účasti mala určite radosť aj naša nebeská matka Mária. Veríme, že ju rovnako potešíme svojou účasťou aj o rok.

Jakub Obšajsník

Fotogaléria

8. 10. 2022

dátum

Staré Hory

miesto

Jakub Obšajsnik

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.