Veľká akcia organizovaná pre všetkých Sásovčanov v spolupráci s mestom Banská Bystrica, spoločenstvom Rudlová-Sásová, NOI – Náš domov Sásová, Občianskou radou Rudlová-Sásová, Domkou, Laurou.

Archív pre zančku: Mikuláš

Štedrosť má prednosť

Mikuláš v Sásovej