Veľká akcia organizovaná pre všetkých Sásovčanov v spolupráci s mestom Banská Bystrica, spoločenstvom Rudlová-Sásová, NOI – Náš domov Sásová, Občianskou radou Rudlová-Sásová, Domkou, Laurou.

Články

Mikuláš v Sásovej

Buď ako Mikuláš

Buď ako Mikuláš!

Buď ako Mikuláš