Mikuláš vyčaril úsmev na tvárach detí zo Sásovej

S postupujúcim decembrom a začiatkom adventu vždy otvára vianočnú atmosféru u detí obľúbený sviatok svätého Mikuláša. Aj tento rok sa v prvý decembrový víkend deti z celej Sásovej prišli stretnúť so svätým Mikulášom a zažiť spoločnú radosť nielen z rozdávania sladkostí, ale aj z lásky k druhým.

Na ihriskách pri opornom múre na Rudohorskej ulici zorganizovali saleziáni don Bosca s podporou mestských poslancov už desiatykrát akciu „Mikuláš v Sásovej 2016“, aby obšťastnili deti drobnými darčekmi. Okolo 400 detí sa rozhodlo v chladné nedeľné poobedie prísť si pozrieť pripravený program a získať sladkú odmenu.

Netrpezlivé deti vtiahli do deja dvaja moderátori spomedzi animátorov zo saleziánskeho strediska, Natália Lenhardová a Lukáš Macko. Ukázali im video, diskutovali s deťmi a privítali medzi sebou zamaskovaného svätého Mikuláša, ktorý musel použiť vyzdobené auto namiesto koča.

Duch akcie pokračoval v téme z minulého roka: „Buď ako Mikuláš.“ Deti preto na stretnutí svätému Mikulášovi odovzdali svoju sladkosť, aby obdarili radosťou iné deti, ktoré nemohli prísť na túto akciu.

Mikuláš im odkázal: „Každý deň si môžeme urobiť sviatok svätého Mikuláša – tak, že budeme vykonávať dobré skutky a robiť radosť svojim blížnym.“

Napokon sa prítomné deti dočkali aj vytúžených darov od svätého Mikuláša. Celé podujatie ukončili zaspievaním Tichej noci s horiacimi sviečkami a pri rozsvietenom vianočnom strome.

„Keď za mnou moja kamarátka Lucka Trimayová prišla s otázkou, či si zoberieme na starosti akciu Mikuláš, najprv som váhala, ale potom som sa rozhodla prijať to. Zo začiatku sme síce riešili pár problémov, ale nakoniec všetko dobre dopadlo. Deti nám všetko vynahradili, prichádzali zarecitovať básničku a rozprávali, aké boli celý rok dobré,“ zdôverila sa nám s pocitmi jedna z organizátoriek, Ivana Longauerová.

Tomáš Slepčan

Fotogaléria

4. december 2016

dátum

ihriská pod oporným múrom na Rudohorskej

miesto

Norbert Gura, Agi Macková

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.