Mikuláš

Mikuláš pre malých aj veľkých obyvateľov Sásovej a Rudlovej.

  • 3. 12. 2017 o 16:00

    dátum

  • Ihriská pod oporným múrom na Rudohorskej

    miesto

  • Prines zimné oblečenie - šály, rukavice a čiapky

    spoločne obdarujeme tých, ktorí to potrebujú

Mesto Banská Bystrica, Saleziáni don Bosca, Domka – združenie Saleziánskej mládeže, Laura – združenie mladých, Nezávislá občianska iniciatíva – Náš domov Sásová, Občianska rada Rudlová – Sásová 1 a 2 tvoriaci Spoločenstvo Rudlová – Sásová. S finačnou podporou mesta Banská Bystrica