Fotky z roku 2016.

Archív pre zančku: Fotoarchív 2016

Chata birmovaniek

Veľké upratovanie skladu

Dievčenská sv. omša

Saleziánsky ples 2016