Kurz Objav Krista: Spoločne budujeme hlbší vzťah s Bohom

Tak ako každý iný vzťah, aj vzťah s Bohom je potrebné neustále rozvíjať a oživovať. Práve preto sa v našom stredisku organizuje kurz Objav Krista. Cieľom tejto sedemtýždňovej evanjelizačnej formácie je nazrieť do hlbín vlastnej duše a prehĺbiť svoj vzťah k Bohu.

Kurz pozostáva zo siedmich stretnutí a jednodennej duchovnej obnovy. Každé stretnutie má štyri časti. Začína večerou, pri ktorej sa účastníci môžu v neformálnej atmosfére postupne spoznávať. Po večeri nasleduje modlitba a po nej prednáška. Tematicky jednotlivé stretnutia sledujú líniu od zamyslenia sa nad zmyslom života, cez rôzne stránky vzťahu človeka k Ježišovi, postavenie Ducha svätého až po úlohu kresťana, ktorý je súčasťou Cirkvi. Po prednáške nasleduje diskusia.

“Vnímam to ako zaujímavý projekt, ktorý má veľa spoločných znakov s animátorským stretkom – ponúka otázky, priestor na diskusiu a zdieľanie k podnetnej téme. Napriek tomu formulovať v skupine svoj názor alebo prežívanie nie je vždy jednoduché,” myslí si účastník Lukáš Macko.

Účastnícke skupiny majú aj preto rozdelené dvojice z radov saleziánov, saleziánok a rodičov.

“Pre nás samotných je obohacujúce počuť prednášky, ale hlavne názory mladých. Niekedy sme veľmi prekvapení ich odpoveďami a sami sa nimi môžeme nechať formovať,” zhodujú sa manželia Masičovci, ktorí spolu vedú jednu zo šiestich skupín kurzu. “Sme vďační, že môžeme byť toho súčasťou.”

Do kurzu sa prihlásilo 58 účastníkov, 50 ľudí pomáha s jeho organizáciou, a mnoho ďalších ich všetkých sprevádza svojimi modlitbami nielen v Banskej Bystrici, ale aj v Bratislave a ďalších komunitách.

“Možno ani mnohí účastníci netušia, že počas každého stretnutia sa v kaplnke bez prestania modlí skupina ľudí, ktorí odovzdávajú Ježišovi všetkých účastníkov i organizátorov,” zdôrazňuje salezián Juraj Kovaľ jednu z osobitostí kurzu.

Kurz Objav Krista chce v spoločenstve veriacich prehlbovať nielen vzťahy duchovné, ale aj ľudské. Práve vďaka nim tu môže rásť farnosť, v ktorej kresťanský duch skutočne žije. Celý koncept vznikol v 90. rokoch v americkej organizácii Christ Life a na Slovensku ho rozšírila rehoľa redemptoristov. Teraz môžeme prostredníctvom tohto kurzu odpovedať na Božie výzvy aj my – pretože ponuka objavovať Krista nikdy neprestáva byť aktuálna.

Viac na: www.sbb.sk/objav-krista

Alica Vosková

Fotogaléria

11. február 2016

dátum

Salezko, Sásová

miesto

Martin Funiak

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.