Veľké upratovanie skladu

12. február 2016

dátum

Salezko, Sásová

miesto

Marek Vigaš

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.