Akcie zamerané na budovanie spoločenstva v našom stredisku, ktoré sú organizované pre celú farnosť.

Články

Deň otvorených dverí