Akcie zamerané na budovanie spoločenstva v našom stredisku, ktoré sú organizované pre celú farnosť.

Archív pre zančku: Deň farnosti

Deň otvorených dverí