Rozdávame prvé výhry z Dňa farnosti

Deti z najväčšej materskej škôlky v Banskej Bystrici prvýkrát navštívili saleziánske stredisko v Sásovej. Trieda 24 predškolákov zo Šalgotarjanskej využila možnosť prenájmu ihriska – umelej trávy, v priestoroch saleziánskeho oratória.

Škôlkari tak mali možnosť na tri hodiny osídliť trávnaté ihrisko a zabaviť sa podľa vlastnej vôle. Spolu s dvomi vychovávateľkami a oteckom jedného z detí zažili krásny spoločný čas, plný loptových hier a ostatných, zväčša bežeckých aktivít. Nezľakli sa ani ostrého slnka a na tvárach detí bolo vidieť obrovskú radosť.

Svoju permanentku, výhru z tomboly, ktorú získali počas Dňa farnosti, využili vo štvrtok, 23. júna v doobedňajších hodinách. Celú akciu a výlet si dosýta každý užil. Sme radi, keď sa naše ihriská stávajú miestom detskej veselosti, veď práve to je jeden zo základných pilierov saleziánskej výchovy.

-Ivan Bernát

MŠ Šalgotarjanska v salezku

23.06.2016

dátum

Salezko, Sásová

miesto

Ivan Bernát

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.