Zážitky, ktoré tvoríme spoločne

Sviatok Panny Márie Pomocnice si v banskobystrickom stredisku nikto nevie predstaviť inak ako dňom farnosti. Akcia, spájajúca vyše 1 000 obyvateľov Sásovej, si ďalší rok našla v kalendári mnohých svoje miesto.

Prečo by aj nie, veď každý má za čo ďakovať nebeskej Matke. Pripomenul nám to aj slávnostný kazateľ don Peter Štellmach, sásovský rodák. „Počas štúdií v Turíne sme spolužiaci zvykli chodiť na Valdocco. Tu, okrem krátkej púte, ktorá pešo trvala asi 45 minút, sme sa zvykli modlievať ruženec. Počas piatich rokov, čo som tu prežil, sa mi Panna Mária vryla do srdca.“

Taktiež počas kázne pripomenul, aké dôležité je nielen vedieť, ale aj precítiť prítomnosť Panny Márie v živote každého človeka. „Jedna vec je pochopiť jej prítomnosť rozumom, ale dôležité je to prijať do svojho srdca. Až potom môžeme dôverovať Márii, ktorá môže vyprosiť u Ježiša všetky naše prosby. Ako sa v Písme píše, urobte všetko, čo vám povie, zdôraznil na záver kázne.

Slávnostný deň nebol len o ďakovnej svätej omši. Deti si prišli na svoje, keď plnili rôzne úlohy. Za ich splnenie si mohli v obchodíku zameniť zarobené žetóny za rôznorodé vecné ceny. Pre dospelých sa naskytli mnohé spôsoby trávenia poobedného času v kruhu priateľov. Okrem spoločného obedu si mohli posedieť pri šálke kávy či piva, alebo sa občerstviť pri koláčiku.

Popri tom všetkom sa ľudia dozvedeli o spoločenstvách, ktoré fungujú v stredisku, či adorovať pri vyloženej oltárnej sviatosti v kostole. Každý mal tiež možnosť podporiť stretká a letné akcie zakúpením krásnych mikín a tričiek s motívmi strediska. Myšlienka „Zážitky, ktoré tvoríme spoločne“ zdobí každý kus oblečenia, ktorý má vyjadrovať to podstatné: všetko, čo máme, všetko, čím žijeme v spoločenstve, si budujeme a tvoríme my.

Minulý rok sa značne zmenila podstata slávenia sviatku Panny Márie. Tým, že sa pokračuje v tejto krásnej tradícii, len podčiarkuje, že to bola zmena k lepšiemu. Množstvo Sásovčanov zažilo krásny nedeľný deň, na ktorý budú ešte dlho spomínať. Veľká vďaka patrí všetkým zúčastnením, dobrodincom, animátorom, pomocníkom, ale hlavne nebeskému Otcovi. Krásne počasie už len vyzdvihuje obrovské požehnanie, ktoré všetci od Neho prijali.

Ivan Bernát

Fotogaléria

28. mája 2017

dátum

Salezko, Sásová

miesto

Martin Funiak, František Vaterka

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.