Akcie organizované pre Sásovčanov – Hecni Sa, Mikuláš, Máj Zelený, Deň Detí.

Mikuláš v Sásovej