Akcie organizované pre Sásovčanov – Hecni Sa, Mikuláš, Máj Zelený, Deň Detí.

Štedrosť má prednosť

Mikuláš v Sásovej