Z úcty a lásky k mladým ženám. Z úcty a lásky k novej nádeji, jari.

Prvú májovú sobotu nadšenci ľudových tradícií a zvykov v spolupráci s poslancami Banskej Bystrice postavili na Sásovskom sídlisku máj. Ich cieľom bolo krátkym symbolickým vystúpením za účasti ľudovej hudby rozveseliť miestnych obyvateľov Sásovej. Tvorcovia tejto myšlienky sa rozhodli aj napriek tejto neľahkej situácií zorganizovať krátky program a zasiať trochu nádeje na lepšie časy.

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.