Spojili sme príjemné s užitočným

Posledná júnová sobota v sásovej patrila akcii prvej svojho druhu. V jelšovom hájiku v sásovej sa od desiatej hodiny zbiehali rodiny s deťmi, ktoré prilákala hudba alebo jedna z najväčších motivácií detí – skákací hrad. Deti mali možnosť zasúťažiť si v jelšovom hájiku na rôznych stanovištiach, ktoré si pre nich pripravili animátori zo saleziánskeho strediska. Ako odmenu za splnené úlohy, sa následne mohli zúčastniť lanovej aktivity, zastrielať si z luku alebo ísť na skákací hrad či pochutnať si na ľadovej drti. Zatiaľ čo deti behali a plnili úlohy, rodičia mali možnosť priložiť ruku k dielu a zapojiť sa do upratovania hájika od odpadkov. Okrem čistenia tohto miesta sa pracovalo aj na oprave štrkových chodníkov. Pre všetkých ochotných brigádnikov a samozrejme aj pre deti bolo zabezpečené občerstvenie v podobe klobások, ktoré sa priamo na mieste pripravovalo. Cieľom akcie bolo, spoločne ako sásovčania, spraviť niečo užitočné pre miesto kde žijeme.

„Ako jeden z organizátorov hodnotím akciu ako úspešnú. Keďže sa jedná o prvý ročník podobnej akcie, som veľmi rád, že sa jej zúčastnilo dostatok sásovčanov, s ktorými sme mohli spraviť svoje okolie krajším. Je jednoduché sedieť za klávesnicou a sťažovať sa na sociálnych sieťach ako je všetko zanedbané, no druhá vec je začať sám od seba. To je hlavný dôvod, prečo som so spoluorganizovaním súhlasil,“

na záver zhodnotil Noro Gura.

Agi Macková

Fotogaléria

25. jún 2022

dátum

sásová, Banská Bystrica

miesto

Agi Macková

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.